Đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020

03/06/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 2 tháng 6 năm 2015, Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Võ Quang Trọng tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Tới dự Đại hội có đồng chí Võ Quang Trọng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm; đồng chí Võ Xuân Vinh, đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; đồng chí Trần Hòa Bình, đại diện Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm

Các đại biểu đã được nghe và tiến hành thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm và thẳng thắn, các đồng chí đảng viên đã thảo luận nghiêm túc vấn đề được nêu trong báo cáo cũng như các vấn đề còn tồn đọng cần bổ sung. Các ý kiến đóng góp đều tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ, Chi ủy trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính năng động, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đó  đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Đức Hạnh được bầu giữ Phó bí thư.

Toàn cảnh Đại hội   Các đại biểu và đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 2 đại biểu chính thức (đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Lê Đức Hạnh) và 1 đại biểu dự khuyết (đồng chí Trần Thùy Phương).

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Võ Quang Trọng đã phát biểu chỉ đạo Đại hội và ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; ghi nhận những thành công và kết quả quan trọng mà Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao để vượt qua những khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nên sự ổn định trong cơ quan và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn và đề nghị rằng, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông giữ vững tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế khuyết điểm, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Chi bộ Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở tiếp nối truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, Đại hội quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chi ủy Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

Các tin đã đưa ngày: