Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 – 2020

19/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm. Tham dự đại hội có đại diện Đoàn thanh niên và đại diện quần chúng ưu tú Viện Nghiên cứu Con người cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Đình Hải – Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hai là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020,; Ba là, bầu chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bốn là, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chi ủy khóa mới ra mắt tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên. Đại hội đã nêu được những thành tích Chi bộ đã đạt được trong những năm qua và chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó đã nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Võ Khánh Vinh đã ghi nhận những thành công của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu những bài học kinh nghiệm giúp Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong đó nhấn mạnh lĩnh vực chính trị tư tưởng, sự đoàn kết nội bộ trong Chi ủy, đoàn kết, kết hợp giữa Chi ủy với Chính quyền cơ quan trong việc đưa các chủ trương, chính sách, kế hoạch của cơ quan vào thực hiện trong hoạt động thực tiễn. Chi bộ cần tập trung vào xây dựng các nghị quyết và tổ chức những sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Viện v.v...

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lương Đình Hải - Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã dành thời gian đến tham dự và phát biểu những ý kiến chỉ đạo quí báu để Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 – 2020 được thành công tốt đẹp. Đại hội và Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Khánh Vinh để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, xác định các chiến lược, kế hoạch công tác trọng tâm và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí là Lương Đình Hải, Nguyễn Đình Tuấn và Lê Thị Tố Lam, bầu đồng chí Lương Đình Hải giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 đại biểu chính thức là các đồng chí Đào Thị Minh Hương, Nguyễn Đình Tuấn và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Lê Thị Tố Lam.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lương Đình Hải đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng chí Lê Thị Hải Nam đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng thời khẳng định Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ý kiến chỉ đạo Đại hội của cấp trên vào thực tiễn công tác của Chi bộ và cơ quan.

Lê Thị Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: