Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ 2015-2020

27/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 25 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự Đại hội có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc; TS. Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Viện Hàn lâm; PGS.TS. Cù Chí Lợi, Đảng ủy viên phụ trách Viện Nghiên cứu Trung Quốc; đồng chí Trần Hòa Bình, đại diện Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Viện Hàn lâm; cùng các đại biểu đại diện cho Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Trung Quốc  và 23 đảng viên của Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

  Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và tiến hành thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với tinh thần trách nhiệm cao, dựa trên cơ sở khoa học nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nói trên, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực. Các ý kiến đóng góp đều đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho Chi bộ, Chi ủy trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính gương mẫu, năng động, đổi mới, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó Chi bộ, Chi ủy cần tiếp tục thực hiện việc lãnh đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện như tập trung vào 3 phương hướng nghiên cứu chủ đạo là nghiên cứu Trung Quốc truyền thống, nghiên cứu Trung Quốc hiện đại và nghiên cứu quan hệ Việt – Trung; mở rộng liên kết, kết nối mạng lưới nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về Trung Quốc học, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó cần chú trọng việc đào tạo tại chỗ; đồng thời thực hiện chức năng tư vấn chính sách cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương theo chức năng của Viện; đặc biệt chú trọng mở rộng công bố, đăng tải các bài báo khoa học do các nhà khoa học của Viện trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Mặt khác, các ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ cũng chỉ ra hết sức thẳng thắn các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời nhấn mạnh tập thể Chi ủy cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tiên phong gương mẫu, đặc biệt là vai trò của từng cá nhân trong Chi ủy.

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng Chi ủy khóa mới

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu ý kiến, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc; ghi nhận những thành công và kết quả quan trọng mà Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao để tạo nên sự ổn định trong cơ quan nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Viện. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng mong muốn và đề nghị rằng, trong thời gian tới, khi mà đối tượng nghiên cứu của Viện là Trung Quốc đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền và đoàn thể xây dựng các Nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề về công tác chính trị tư tưởng, đào tạo nguồn nhân lực, và các nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu nhằm cung cấp cho Đảng và Chính phủ những luận cứ có giá trị khoa học và tính khả thi cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong Viện Nghiên cứu Trung Quốc cần cụ thể hóa và triển khai thành các kế hoạch để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn Viện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung, chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ 2015 - 2020, và các nội dung khác được bàn bạc, trao đổi, thảo luận và thống nhất trong Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Xuân Cường được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Thế Anh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Chu Thùy Liên giữ chức danh Chi ủy viên. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm và đã thành công tốt đẹp. Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Trung Quốc nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, quán triệt chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết và chuyển thành kế hoạch hành động, nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Chu Thùy Liên

 

Các tin đã đưa ngày: