Đại hội chi bộ Viện Ngôn ngữ học nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Viện Ngôn ngữ học nhiệm kỳ 2015 - 2020

02/06/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm, ngày 28 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Ngôn ngữ học đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2015-2020 với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là dịp để toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Ngôn ngữ đánh giá lại những thành tích đã đạt được cũng như những việc chưa làm được trong nhiệm kì 2010-2015 và đề ra phương hướng cho nhiệm kì mới.

Đ/c Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm, cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Viện Ngôn ngữ học.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản kiểm điểm của cấp ủy đã được trình bày với một thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; phản ánh đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Phạm Văn Đức đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Đối với công tác trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Văn Đức nhấn mạnh: Chi bộ cần phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hạn chế khuyết điểm, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoành, Phó viện trưởng, đã được tín nhiệm bầu làm bí thư Chi bộ Viện Ngôn ngữ học nhiệm kì 2015-2020.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội<br><br>   Đ/c Lê Thị Hải Nam, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm<br>tặng hoa Chi ủy khóa mới<br>

Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong Viện Ngôn ngữ học phát huy truyền thống đoàn kết của chi bộ, của cơ quan, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chi ủy Viện Ngôn ngữ học

Các tin đã đưa ngày: