Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2015 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2015 – 2020

11/06/2015

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, sáng ngày 10/6/2015, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch<br> Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Lê Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Các đại biểu đã được nghe và thảo luận sôi nổi Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và thẳng thắn, các đồng chí đảng viên đã thảo luận nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề được nêu ra trong báo cáo, cũng như các vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Hầu hết các ý kiến đóng góp đều cho rằng một trong những thách thức Viện Nhà nước và Pháp luật phải đối mặt là sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015- 2020 Chi bộ cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để thực hiện.  

Sau thảo luận từng báo cáo và góp ý của đảng viên tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Chi ủy của Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2010-2015 soạn thảo với sự nhất trí của 100 % đảng viên có mặt tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Võ Khánh Vinh đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật; ghi nhận những thành công và kết quả quan trọng mà Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao để tạo nên sự ổn định trong cơ quan và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn và đề nghị, trong thời gian tới, Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào công tác phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản, tạo môi trường và động lực nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu liên ngành và đa ngành khoa học xã hội.

Đồng chí Võ Khánh Vinh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Minh được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Linh Giang được bầu giữ chức Phó bí thư và đồng chí Cao Việt Thăng được bầu là chi ủy viên.

Sau phần ra mắt của Chi ủy khóa mới, đồng chí Võ Khánh Vinh đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Như Phát (Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015) và Chi ủy khóa mới.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng chí Nguyễn Đức Minh đã cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và khẳng định, Chi bộ sẽ triệt để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Võ Khánh Vinh cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu; cùng nhau đoàn kết, nhất trí, phấn đấu thực hiện Nghị quyết đã đề ra của Đại hội của Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình và thành công tốt đẹp.

Chi ủy Viện Nhà nước và Pháp luật

Các tin đã đưa ngày: