Đại hội Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2015-2020

22/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 19 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Thông tin khoa học xã hội (Viện TTKHXH) đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại phòng họp 606 của trụ sở Viện, toà nhà 1B Liễu Giai. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc- Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm; cùng các đại biểu đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện TTKHXH và 27 đảng viên của Chi bộ Viện TTKHXH.

Toàn cảnh Đại hội

Trong diễn văn khai mạc chào mừng Đại hội, đồng chí Lê Thị Lan, Bí thư chi bộ, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã nêu lên bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Chi bộ Viện TTKHXH nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ trọng tâm là tổng kết toàn bộ hoạt động lãnh đạo, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công và hạn chế của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015; xác định được phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đóng ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2020…Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ mới với những đảng viên tiêu biểu, đủ năng lực để có thể tiếp tục lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Viện TTKHXH.

Trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015 về lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động của Chi bộ được trình bày tại Đại hội, những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ, Chi ủy đã được nêu rõ và phân tích với tinh thần xây dựng rất thẳng thắn và dân chủ. Các đảng viên tham dự Đại hội đã sôi nổi, tích cực thảo luận, góp ý kiến xác đáng vào tất cả các dự thảo Báo cáo trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã bầu được Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí là: Hồ Ngọc Chung, Lê Hải Đăng, Phạm Xuân Hoàng, Lê Thị Lan và Trương Thị Thu Trang. Đồng chí Lê Thị Lan được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hải Đăng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

  Đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm chụp ảnh lưu niệm với ban chi ủy khóa mới

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII gồm 6 đồng chí trong đó có 5 đồng chí đại biểu chính thức (đều là chi ủy viên Chi ủy nhiệm kỳ mới) và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội.

          Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện TTKHXH và các báo cáo tổng kết, kiểm điểm của Đại hội. Đồng chí cho rằng, các báo cáo của Chi bộ, Chi ủy Viện TTKHXH đã thể hiện rõ tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng trong đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Khi chỉ đạo Đại hội về phương hướng hành động thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Văn Đức đã chân tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình và yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ Viện TTKHXH cần tiếp tục làm tốt 3 nội dung sau:

Một là, Chi bộ Viện TTKHXH chỉ đạo, lãnh đạo Viện chú trọng hơn nữa vào chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Viện về nghiên cứu thông tin và thư viện; chọn vấn đề nghiên cứu, thông tin vừa đáp ứng nhu cầu dùng tin đa dạng của xã hội vừa không lấn sân sang các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành KHXH khác; xây dựng Thư viện Khoa học xã hội là thư viện quốc gia đầu ngành về KHXH, vươn tới tầm khu vực và quốc tế; bên cạnh hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao, cần phát huy tinh thần chủ động trong đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu, thông tin lên lãnh đạo Viện Hàn lâm xem xét, quyết định.

 Đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Hai là, Chi ủy, Chi bộ cần chú trọng hơn nữa vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại Viện; quan tâm đến công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn, trưởng thành từ thực tiễn của Viện, có sự am hiểu sâu về con người và cơ chế hoạt động của Viện; và mở rộng việc đào tạo cán bộ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ của Viện thông qua nhiều kênh khác nhau, qua thực tế công việc, qua tham gia các khóa học, qua hội thảo,v.v...

Ba là, Chi uỷ, Chi bộ cần hết sức chú trọng tới vấn đề xây dựng cơ quan đoàn kết, đặc biệt là phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở giải quyết hài hòa các mối quan hệ trách nhiệm và lợi ích giữa lãnh đạo, giữa cán bộ, viên chức trong tham gia đề tài các cấp, trong tham gia hội thảo khoa học, đi công tác, đào tạo ngoài nước, v.v…, tạo nên sự đồng thuận nhất trí, phát huy sức mạnh của tập thể, vì sự phát triển của Viện.

Đồng chí Lê Thị Lan, thay mặt toàn thể Đại hội đã cám ơn đồng chí Phạm Văn Đức đã có những chỉ đạo sâu sát, tâm huyết đối với Chi bộ Viện TTKHXH, đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Viện TTKHXH nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo đó và sau Đại hội sẽ triển khai sự chỉ đạo của đồng chí vào chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Chi bộ Viện TTKHXH nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đại diện các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới

Sau phần ra mắt của Ban Chi ủy khóa mới, tặng hoa chúc mừng của đại diện Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm và các tổ chức đoàn thể của Viện TTKHXH, đồng chí Lê Thị Lan, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-20120 đã thay mặt Ban Chi uỷ khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Chi bộ Viện TTKHXH, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội Chi bộ Viện TTKHXH nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Viện TTKHXH hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện trong giai đoạn tới.

Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.

(Chi ủy Chi bộ Viện Thông tin KHXH)

Các tin đã đưa ngày: