Đại hội chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2015 - 2020

19/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 9 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Xã hội học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); đồng chí Trần Hòa Bình, đại diện Văn phòng Đảng ủy; TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, cùng các đại biểu đại diện cho Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Viện Xã hội học và 21 đảng viên của Chi bộ Viện Xã hội học.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, ủy viên Thường vụ Đảng ủy và đại diện văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm với Chi ủy khóa mới

Tại Đại hội, các báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã được trình bày với các nội dung: kiểm điểm các công tác đã thực hiện tại nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu được Chi ủy mới gồm 5 đồng chí: đồng chí Đặng Nguyên Anh, đồng chí Hồ Ngọc Châm, đồng chí Nguyễn Đức Chiện, đồng chí Hoàng Vũ Linh Chi và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường. Tại Đại hội, đồng chí Đặng Nguyên Anh được bầu là Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường được bầu là Phó Bí thư chi bộ.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII. Đồng chí Đặng Nguyên Anh, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Viện Xã hội học là danh sách chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII. Ngoài ra, Đại hội đã bầu được 5 đồng chí gồm 4 đồng chí chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện xã hội học. Đồng chí cho rằng các ý kiến phát biểu của đảng viên tại đại hội đã thể hiện tinh thần xây dựng và sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy đề nghị và mong muốn trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện Xã hội học cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của chính quyền với cấp ủy và đoàn thể, Chi bộ cần xây dựng các Nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề công tác chính trị tư tưởng, các nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: các vấn đề về quản lý xã hội và phát triển xã hội nhằm cung cấp cho Đảng và Chính phủ những tư liệu có giá trị khoa học và thực tiễn góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong Viện Xã hội học cần cụ thể hóa và triển khai thành các kế hoạch để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn Viện.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Nguyên Anh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thay mặt cho cấp ủy khóa mới đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các ý kiến góp ý của đảng viên trong chi bộ. Lãnh đạo Viện Xã hội học cùng Công đoàn và Chi đoàn thanh niên của Viện đã tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp./.

(Chi ủy Viện Xã hội học)

Các tin đã đưa ngày: