Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

20/08/2015

Từ ngày 17-18/8/2015, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự và chúc mừng Đại hội có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tới dự, đưa tin về Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Về phía Viện Hàn lâm, tham dự Đại hội có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các thời kỳ; đặc biệt còn có sự tham gia của 170 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 44 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, tham luận, đóng ý nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

 Điểm nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt hoạt động. Trong đó, nhiệm vụ chính trị được hoàn thành xuất sắc; công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo ở cả chiều sâu và chiều rộng, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, cũng như trong sinh hoạt đảng và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu của Đảng bộ trong tình hình mới. Công tác chuyên môn tích cực được triển khai với nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, chú trọng tính thực tiễn, sáng tạo và ứng dụng trong nghiên cứu; kịp thời cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, đặc biệt là trong việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về con đường đi lên CNXH, về Đảng cầm quyền, về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, về thực hiện 3 đột phá chiến lược, về tổng kết 30 năm đổi mới…

        Đồng chí Đào Ngọc Dung tặng Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc <br>nhiệm kỳ 2010-2015 cho Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam- đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đặc biệt, ghi nhận và biểu dương sự sáng tạo của Đảng bộ trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có những sáng kiến từ Đảng bộ Viện Hàn lâm đã được Đảng bộ Khối dùng để triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời đồng chí đã có những chỉ đạo tổng quát định hướng các nhiệm vụ mà Đảng bộ Viện Hàn lâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, trong đó công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt, công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo và dân chủ lấy đó là phương châm để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 27 đồng chí đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đại diện cho 742 đảng viên trong toàn Đảng bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; bầu 05 đồng chí đảng viên đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ Viện Hàn lâm dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa và tri ân <br>các đồng chí Đảng ủy viên khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015       Đồng chí Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng <br>Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tổng kết những kết quả Đại hội đã làm được; khẳng định: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII sẽ là cơ sở, động lực tạo nên sức mạnh to lớn cho toàn Đảng bộ tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức và tranh thủ thời cơ, những điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước và khu vực trong những năm tới.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, 09 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VPĐU

Các tin đã đưa ngày: