Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

15/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội (Học viện) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Được Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm chọn làm mô hình Đại hội điểm, Đại hội đã vinh dự đón đại diện của 43 Chi bộ/ Đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm về dự.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; đồng chí Phạm Văn Đức - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí Hồ Việt Hạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015<br> và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội được nghe nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, dự thảo Báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, phản ánh đầy đủ và toàn diện các phương diện hoạt động của Học viện trong nhiệm kỳ qua, các đánh giá đều đảm bảo tính khách quan. Kết cấu của Báo cáo hợp lý, chặt chẽ, văn phong mạch lạc, logic, tường minh. Các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số các mảng như: phát triển công tác đào tạo và chất lượng đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ giảng viên; vai trò lãnh, chỉ đạo trong hoạt động chuyên môn của các Chi bộ cơ sở và công tác xây dựng Đảng, v.v…

Sau phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH  Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ý kiến đóng góp đều cho rằng, dự thảo Văn kiện lần này đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị đã tập trung đánh giá thành quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2010-2015) trong 5 năm qua; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới; nêu lên những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm; nêu rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Giám đốc Học viện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong Đảng bộ, thể hiện qua khâu chuẩn bị rất cẩn thận, nghiêm túc; các ý kiến thảo luận có chất lượng cao, bám sát với tính chất của Đảng, đặc biệt trên các phương diện liên quan đến công tác đào tạo và quản lý chất lượng – vấn đề được xem là cốt tử cho sự phát triển bền vững của Học viện. Đồng chí cũng đánh giá cao các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trong vai trò lãnh đạo tư tưởng, chính trị; lãnh đạo công tác cán bộ, chỉ đạo chuyên môn; công tác bổ nhiệm, sử dụng cán bộ; công tác hành chính, v.v… đã tạo ra những động lực mới, những nguồn lực mới, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển Học viện. Trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Khánh Vinh cũng nhấn mạnh, Học viện Khoa học xã hội là cơ sở đào tạo mang tính chất đặc thù, chỉ đào tạo duy nhất ở bậc sau đại học các ngành về khoa học xã hội; đội ngũ giảng viên chủ yếu lấy lực lượng nòng cốt là các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu trong các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; cơ sở Học viện trải dài trên cả 3 miền: Bắc – Trung – Nam… vì vậy, toàn bộ hoạt động chỉ đạo của Đảng bộ phải bám sát đặc thù này. Trong Báo cáo cũng cần làm rõ thêm đặc thù Học viện theo mô hình Học viện nghiên cứu đa ngành, liên ngành về khoa học xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và tư vấn chính sách. Vì vậy, trong sự lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi Ban chấp hành Đảng ủy phải am hiểu về vấn đề này; phải có tầm nhìn chiến lược và kết nối với toàn Viện Hàn lâm nhằm phát huy sức mạnh của Học viện trong công tác đào tạo. Thực tiễn 5 năm qua đã chứng minh hướng đi đúng đắn của Học viện, cần phát huy. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mục tiêu phát triển Học viện không nằm ở số lượng mà phải đặt chất lượng lên hàng đầu, phải xem chất lượng là một điều kiện tiên quyết, quyết định vị thế của Học viện trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cần được đặc biệt chú trọng và đề cao, xem như trụ cột sống còn của Học viện. Đây là nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện; là sợi dây kết nối với người học; là yếu tố trung tâm có sức lan tỏa mạnh mẽ tại Học viện. Cần phát huy mô hình trường học thân thiện, bám sát triết lý phát triển của Học viện : “CHẤT LƯỢNG – THÂN THIỆN – PHÁT TRIỂN” để triết lý này trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,<br> Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng hoa<br> chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Đồng chí Hồ Việt Hạnh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Khánh Vinh để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, xác định các chiến lược, kế hoạch công tác trọng tâm và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra được 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đ/c: 1. Hồ Việt Hạnh; 2. Võ Hồng Nam; 3. Nguyễn Thị Song Hà, 4. Trần Minh Đức, 5. Võ Khánh Minh, 6.  Vũ Mạnh Toàn, 7. Trần Thị Xuân. Đại hội đã bầu đ/c Hồ Việt Hạnh giữ chức Bí thư Đảng bộ Học viện KHXH nhiệm kỳ 2015-2020; 02 đ/c Nguyễn Thị Song Hà và đ/c Võ Hồng Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Học viện KHXH nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

  Đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội tặng hoa<br> chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Đ/c Hồ Việt Hạnh thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các vị đại biểu tham dự Đại hội. Với vai trò và trọng trách được giao phó, đồng chí xin hứa sẽ cùng cấp ủy Đảng bộ nỗ lực hết mình, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động chuyên môn của đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đề ra trong Nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Có thể xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, có khả năng tác động nhiều mặt đến tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, cũng là quán triệt một bước các quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng ở Đại hội XII và những nhiệm vụ lớn của đảng bộ cấp trên trực tiếp trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khoá I,<br> nhiệm kỳ 2015-2020 <br>   Các Đảng viên thảo luận Báo cáo chính trị tại Đại hội<br>
Đồng chí Vũ Mạnh Dũng thay mặt Công đoàn Học viện KHXH<br> tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới   Đồng chí Đỗ Thị Kim Định thay mặt Đoàn thanh niên cộng sản HCM Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng<br> Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

                                                                                                    Tin: Bích Hạnh

                                                                                               Ảnh: Nguyễn Quân

(Học viện KHXH)

Các tin đã đưa ngày: