Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

10/06/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 2/6/2015, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Trần Minh Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Toàn thể 32 đảng viên trong Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã tham dự Đại hội.

Đại hội được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đại hội đã tổng kết các thành tựu đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đồng thời chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm <br> tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ khóa mới

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần có những giải pháp tích cực và chủ động để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo một viện nghiên cứu khoa học xã hội cấp vùng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí. Theo đó, đồng chí Lê Thanh Sang được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Cao Phương Thảo giữ chức Phó Bí thư. Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội và khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu.

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra đúng quy trình và thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Các tin đã đưa ngày: