Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

23/09/2013

Ngày 23 tháng 9 năm 2013, thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các Quyết định số 2874, 2870, 2871, 2872 và 2873-QĐ/ĐUK-HH ngày 28/8/2013 của Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên của các chi bộ và đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho đồng chí Trịnh Đình Niên   TĐồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Minh, Lương Đình Hải

 

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Trịnh Đình Niên, Chi bộ Viện Nghiên cứu Văn hóa.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí:

1) Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Chi bộ Ban Quản lý Khoa học.

2) Đ/c Nguyễn Hữu Minh, Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

3) Đ/c Lương Đình Hải, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

4) Đ/c Võ Công Nguyện, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Tới dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;  GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm; các đồng chí Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm; các đồng chí đảng viên các chi bộ có đảng viên được trao tặng Huy hiệu.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đào Ngọc Dung đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng và đồng chí Võ Khánh Vinh đã tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí: Trịnh Đình Niên, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Minh và Lương Đình Hải.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng thay mặt các đồng chí đảng viên Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng phát biểu ý kiến

 

Xúc động trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, thay mặt các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: điều hết sức vinh dự đối với tôi là được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng khi đang giữ trọng trách là người đứng đầu, chịu trách nhiệm rất lớn đối với Viện Hàn lâm. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với tư cách là một cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững; trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước; trong vấn đề tư vấn chính sách phát triển cho Trung ương, Bộ, Ngành và địa phương. Xác định một cách rất đầy đủ về ý thức của người đảng viên, trách nhiệm là người đứng đầu, quán triệt sâu sắc tinh thần thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên đứng đầu cơ quan, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Khối và đặc biệt là của đồng chí Bí thư Đào Ngọc Dung. Việc đích danh đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp về dự và trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên Đảng bộ Viện Hàn lâm là một điều hết sức vinh dự cho Đảng bộ Viện Hàn lâm, mong rằng các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục có những quan tâm sâu sắc để hỗ trợ, chỉ đạo Đảng bộ Viện Hàn lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và mong muốn các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ chia sẻ niềm vui với chúng tôi, luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ để xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam không ngừng phát triển, không ngừng vững mạnh.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí đảng viên Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Đào Ngọc Dung phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, nhiều người phai nhạt đạo đức chính trị, đạo đức lối sống, việc Đảng trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng để khẳng định một lần nữa sự đóng góp của các đồng chí trong cả quá trình 30 năm, 40 năm theo Đảng ở các cương vị khác nhau. Nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng là một vinh dự nhưng cũng là dịp để các đồng chí đảng viên tự soi lại mình, để làm tốt hơn nữa công việc của mình. Thiết nghĩ đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên mà còn là vinh dự chung đối với các chi bộ trực thuộc và với Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Đào Ngọc Dung mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, luôn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong rằng Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Đào Ngọc Dung phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, nhiều người phai nhạt đạo đức chính trị, đạo đức lối sống, việc Đảng trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng để khẳng định một lần nữa sự đóng góp của các đồng chí trong cả quá trình 30 năm, 40 năm theo Đảng ở các cương vị khác nhau. Nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng là một vinh dự nhưng cũng là dịp để các đồng chí đảng viên tự soi lại mình, để làm tốt hơn nữa công việc của mình. Thiết nghĩ đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên mà còn là vinh dự chung đối với các chi bộ trực thuộc và với Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Đào Ngọc Dung mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, luôn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong rằng Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục có những đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu của Đảng, để góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trịnh Đình Niên, Nguyễn Hữu Minh và Lương Đình Hải đã nhận được nhiều lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm của các đồng chí trong Đảng bộ, chi bộ và các đại biểu tham dự.

Việc có thêm các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng và của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên ưu tú, thể hiện sự phát triển đúng hướng của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát phát triển, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: