Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

19/06/2015

Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/TBNS ngày 01/06/2015 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, ngày 17/6/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII gồm đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn Phòng Trung ương; đồng chí Vũ Bắc Công, Phó vụ trưởng Vụ I Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Phó vụ trưởng Vụ IV Ban Tổ chức Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị   Toàn cảnh hội nghị

Thành phần triệu tập tham dự hội nghị gồm có đồng chí Chủ tịch, các phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp vụ, viện và tương đương của Viện Hàn lâm; đảng viên là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia và tương đương; đảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Viện Hàn lâm; bí thư đảng ủy và đảng viên là thủ trưởng đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đã có 223 cán bộ thuộc thành phần triệu tập tham dự hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thay mặt Đảng ủy trình bày hướng dẫn về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phương hướng công tác nhân sự BCH TW Đảng khóa XII, thông báo Danh sách cán bộ Viện Hàn lâm được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến thảo luận và nghe Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, đại biểu tiến hành bỏ phiếu theo quy định trước sự chứng kiến của các thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.

Kết quả phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (vòng 1) được lưu tại Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng thời gửi về Tiểu ban Nhân sự XII của Đảng để làm cơ sở cho việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (vòng 2)./.

VPĐU

 

Các tin đã đưa ngày: