Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

29/06/2015

Ngày 24/6/2015 Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn cảnh Hội nghị     Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Công văn số1342 -CV/ĐUK ngày 17/06/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng)  lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020..

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thành phần triệu tập tham dự hội nghị gồm có đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thay mặt Đảng ủy trình bày nội dung công văn giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, đại biểu dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu theo quy định.      

Kết quả Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được lưu tại Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng thời gửi về Đảng ủy Khối các quan Trung ương để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp./.

VPĐU

Các tin đã đưa ngày: