Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

26/10/2012

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ Viện; việc chuẩn bị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đã có gần 160 trang văn bản góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và hơn 150 trang văn bản góp ý cho cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam của 67 tập thể và cá nhân gửi về đóng góp ý kiến với nhiều ý kiến rất tâm huyết. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Bản kiểm điểm, Báo cáo giải trình đối với các ý kiến góp ý trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đồng thời đã đề ra những giải pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế.

Hội nghị, tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, nghiêm túc, nhìn nhận các khuyết điểm và hạn chế để sửa chữa, khắc phục. Các nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã tập trung vào 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Riêng kiểm điểm của các cá nhân còn có thêm nội dung thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong 2 ngày làm việc với bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình, không né tránh khuyết điểm, hội nghị đã làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân trong Ban Thường vụ. Thống nhất các chủ trương, giải pháp để thực hiện có hiệu quả những vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đặt ra đồng thời cũng đưa ra được những kiến nghị với Đảng và Nhà nước về những bất cập hiện nay trong hoạt động khoa học và trong quản lý, phát triển, thu hút nguồn nhân lực khoa học xã hội ở Việt Nam. Kết luận Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trần Hồng Hà đã khẳng định Hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy định, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn. Quá trình tổ chức Hội nghị nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban Đảng Trung ương. Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Thay mặt đoàn công tác đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Viện chỉ đạo cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo nghiêm túc. Những tổ chức cơ sở đảng nào kiểm điểm không đạt yêu cầu thì phải chỉ đạo làm lại.

                                                                                                                                                                                   Hải Nam - VPĐU

Các tin đã đưa ngày: