Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

30/10/2012

Sáng 01/11/2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam  đã chủ trìtrực tiếp phổ biến kết quả hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đồng chí tổng biên tập, phó tổng biên tập các tạp chí thuộc Viện, các đồng chí cấp trưởng, phó phòngtương đương, các đồng chí chủ tịchphó chủ tịch Công đoàn, bí thưphó bí thư Đoàn Thanh niên Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 15/10/2012 với không khí nghiêm túc, thẳng thắnđã thành công tốt đẹp. Trung ương đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảngđất nước.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông báo những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hộidự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcđào tạo; phát triển khoa họccông nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thưcác chức danh chủ chốt của Đảng Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bìnhphê bình của tập thểcá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các đợt phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tới cán bộ, đảng viên của từng đơn vị. Tổ chứcthực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bìnhphê bình tập thểcá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị trực thuộc theo đúng Hướng dẫn mà Đảng ủy Viện đã ban hành.

 

Hải Nam –VPĐU

 

Các tin đã đưa ngày: