Đoàn công tác Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đoàn công tác Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011

10/12/2014

Sáng 4/12/2014, Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin KHXH) để kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ phận 03), về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Đoàn công tác đã trực tiếp nghe Chi ủy chi bộ Viện Thông tin KHXH báo cáo về việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn của Đảng ủy các cấp về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ Viện Thông tin KHXH từ năm 2011 đến nay.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã điểm lại những thành tựu, bài học kinh nghiệm, khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở một chi bộ cơ sở, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học và làm theo Bác như thế nào để có hiệu quả, thiết thực và tránh  hình thức, thúc đẩy được nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Trong đó sự sáng tạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm trong việc chọn chủ đề cho từng năm bám sát vấn đề cấp bách, cần thiết của cả Viện Hàn lâm để triển khai thành Kế hoạch, Nghị quyết chỉ đạo đơn vị, chi bộ, đảng bộ thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và nghị quyết bằng nhiều kênh (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, hệ thống chính quyền các cấp, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các cấp trong Viện Hàn lâm) cuối cùng là việc tổng kết bằng hội thảo hàng năm để đánh giá, nhìn lại những thành tựu và hạn chế, đồng thời đưa ra giải pháp định hướng cho năm tới. Việc cụ thể hóa và lôi cuốn được cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong cả hệ thống chính trị của đơn vị để cùng thực hiện, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu,… là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của việc học và làm theo Bác ở đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm thời gian qua.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến của PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm về những chủ trương, chỉ đạo, cách làm từ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới các chi bộ và đảng bộ trực thuộc và kết quả bước đầu sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao Chi bộ Viện Thông tin KHXH về việc cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và đảng ủy các cấp để việc học tập và làm theo Bác ở chi bộ, cơ quan đơn vị mình đạt hiệu quả, tránh được hình thức.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, sẽ lấy sự sáng tạo trong cách làm từ đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm mô hình cho việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đề nghị Chi bộ Viện Thông tin KHXH và Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có những đóng góp về cách làm sáng tạo, hiệu quả trong một đơn vị nghiên cứu, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình học và làm theo Bác, giúp cho Đảng và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống./.

Hải Nam (VPDU)

 

Các tin đã đưa ngày: