Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

21/02/2020

Ngày 20/02/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 02 năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và GS.TS Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh thông tin chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã báo cáo nội dung chuyên đề 1: “Những đóng góp của Viện Hàn lâm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. GS.TS Đặng Nguyên Anh cho biết, các nhà khoa học của Viện đã trực tiếp cung cấp những luận cứ khoa học cho việc soạn thảo, dự thảo khung chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm gồm 05 nội dung chính: nhận định bối cảnh trong nước và quốc tế; quan điểm phát triển; mục tiêu chiến lược; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới. Đặc biệt là tầm quan trọng của các vấn đề xã hội, thành tựu về phát triển xã hội, đồng thời chỉ ra những thách thức còn tồn tại.

Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề 2: “Ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid- 19) đến kinh tế - xã hội và ổn định phát triển của Việt Nam; dự báo tình hình trong thời gian tới”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã trình bày những thông tin chọn lọc về tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao những thông tin chuyên đề đã được trình bày tại Hội nghị và định hướng nội dung công tác tuyên truyền miệng tháng 3 và tháng 4 năm 2020, tập trung vào các vấn đề chính: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, kết hợp với việc giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. (2) Tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (3) Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 theo Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (4) Tiếp tục tuyên truyền kết quả phòng, chống dịch Covid – 19, sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các ban, bộ, ngành…quyết tâm không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân. (5) Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm của các thế lực thù địch./.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: