Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

02/03/2018

Trong hai ngày 5, 6-2-2018, theo phân công của Ban Bí thư, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã đến dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân Vận Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Tổng cục Chính trị.

 Về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quán triệt yêu cầu kiểm điểm, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Đây là Hội nghị kiểm điểm thường niên của các cấp ủy theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ cần kiểm điểm, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 để tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và đào tạo sau đại học; trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016. Ngoài ra cần tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đối với 4 vấn đề do Ban Bí thư gợi ý.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo, quá trình kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ cần tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nhận xét, góp ý trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói hết sự thật, không né tránh; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

 Hội nghị kiểm điểm diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ, cởi mở và minh bạch; Hội nghị đã tập trung đánh giá và chỉ rõ những giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy; làm rõ 4 nội dung Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm, những nguyên nhân và giải pháp đã khắc phục và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

    Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ trong chuẩn bị và tổ chức thực hiện kiểm điểm, với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, xây dựng và không đùn đẩy né tránh; Hội nghị thống nhất những vấn đề Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm là đúng; các đồng chí trong Đoàn công tác phát biểu, góp ý thẳng thắn, xây dựng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã lắng nghe, tiếp thu cầu thị. Chia sẻ với khó khăn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời lắng nghe các ý kiến đề nghị của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy đối với sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thượng tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ  cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Rà soát và tổng kết thực tiễn thực hiện nghị định 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sử dụng trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả chủ trương, chính sách và pháp luật về trọng dụng, sử dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và có thêm nhiều giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị thống nhất cao việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017 theo gợi ý của Ban Bí thư đã đạt được các yêu cầu đề ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng./.

VPĐU

 

 

Các tin đã đưa ngày: