Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

15/12/2017

Nhằm tuyên truyền, triển khai nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển của đất nước, chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cùng sự góp mặt của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và các đồng chí Trưởng, Phó Phòng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

Phó Chủ tịch Đặng Nguyên Anh trình bày báo cáo phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó tập trung phân tích về 4 Nghị quyết được Trung ương thống nhất ban hành bao gồm: (1) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; (4) Công tác dân số trong tình hình mới.

Nội dung các Nghị quyết được thể hiện ở những điểm chính sau:

Vấn đề thứ nhất, trong thời gian tới, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới; rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Vấn đề thứ hai, cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh xã hội hoá các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ thành doanh nghiệp, công ty cổ phần; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho các đơn vị sự nghiệp công lập…

Vấn đề thứ ba, về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y tế công lập trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Vấn đề thứ tư, những năm qua, nước ta có nhiều nỗ lực và thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá, đô thị hoá, công nghiệp hoá dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và biến đổi khí hậu, thay đổi về điều kiện, lối sống, môi trường sống, làm việc và môi trường sinh thái đã và đang dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về mô hình gia đình, kết hôn, ý thức và khả năng sinh sản, tăng nhanh quá trình di cư... do vậy cần chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Trung ương sáu khóa XII cũng đã thảo luận, cho ý kiến thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư; thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí có vi phạm khuyết điểm.

Theo kế hoạch, Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu, Khóa XII của Đảng sẽ được tổ chức cho các đảng viên còn lại (trừ các đối tượng đã được triệu tập phổ biến hôm nay) của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,  dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1, Liễu Gia, Ba Đình, Hà Nội./

Nguyễn Xuân Khoát

 

Các tin đã đưa ngày: