Hội nghị “Phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị “Phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

07/10/2014

Thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, chiều ngày 6/10/2014, tại trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí  ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm và Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

          Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã phổ biến mục đích, nguyên tắc, nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm; tiêu chí đánh giá cán bộ, quy trình thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh kết quả của việc lấy phiếu lần này là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ, quy hoạch và miễn nhiệm cán bộ.

Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện Hàn lâm yêu cầu lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt nội dung  Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy chế về lấy phiếu tín nhiệm của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (theo Quyết định số 222-QĐ/ĐU) Quy chế lấy phiếu tín nhiệm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Quyết định số 1714/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình; Phổ biến, quán triệt chủ trương và kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm của Đảng ủy và Viện Hàn lâm tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị được biết và thực hiện.

Hội nghị đã giao cho Văn phòng Đảng ủy và Ban Tổ chức- Cán bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại các đơn vị trong tháng 10 và tháng 11 năm 2014.

VPĐU

Các tin đã đưa ngày: