Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Hội thảo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Hội thảo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

31/07/2017

Sáng 24/7/2017, tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời tiến hành Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm hiện nay và Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm. 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, <br> Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc <br> tại Hội nghị   Đoàn Chủ tọa Hội nghị (từ trái qua phải), gồm: <br>PGS.TS. Bùi Nhật Quang, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và <br>GS.TS. Phạm Văn Đức

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, đã giới thiệu 3 nội dung chính, gồm: (1) Hội nghị “Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017” của Đảng ủy Viện Hàn lâm; (2) Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hiện nay”; (3) Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”. Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ của Viện Hàn lâm trong tình hình mới, công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề trọng tâm cần đặt ra. Giáo sư Chủ tịch mong muốn Hội nghị đi sâu nghiên cứu thảo luận 3 nội dung nêu trên, từ thực tế của Viện Hàn lâm để đánh giá và đưa ra các giải pháp gắn lý luận với thực tiễn, “nói đi đôi với làm” để các hoạt động của Viện Hàn lâm thực sự hiệu quả, chất lượng. Phần thảo luận sẽ gắn với Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hiện nay” và Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”.

Phó Bí thư Đảng ủy, PGS.TS. Bùi Nhật Quang <br>trình bày Báo cáo tại Hội nghị   Phó Bí thư Đảng ủy, GS.TS. Phạm Văn Đức <br>  trình bày tham luận tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 trên tất cả các mặt tổ chức, chính trị, tư tưởng, tuyên giáo…; trọng tâm là các công việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy thông qua công tác cán bộ và các nhiệm vụ chính trị đã được quán triệt chặt chẽ, sâu sắc theo tinh thần và nội dung công việc của Đảng ủy Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Trần Đình Thiên trình bày tham luận tại Hội nghị   PGS.TS. Trần Minh Tuấn trình bày tham luận tại Hội nghị

Sau phần trình bày Báo cáo của Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Nhật Quang là phần Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”. Trong phần này, Hội nghị được nghe 3 tham luận của các đồng chí: GS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Trần Đình Thiên và PGS.TS. Trần Minh Tuấn. Các tham luận đều chỉ ra rằng, so với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự phát triển khoa học công nghệ nói chung, khoa học xã hội (KHXH) và nhân văn nói riêng, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tham mưu và tư vấn chính sách khoa học của Viện Hàn lâm hiện nay còn có những hạn chế chính sau: tình trạng hẫng hụt về các thế hệ nghiên cứu, đội ngũ các nhà khoa học chủ chốt ngày càng mỏng, khoảng cách giữa các thế hệ cán bộ nghiên cứu là rất lớn cả về tuổi đời lẫn chuyên môn sâu, nhất là thiếu cán bộ nghiên cứu trẻ kế cận có trình độ cao; mức đầu tư cho nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu còn thấp, dàn trải, mang nặng tính chất hành chính; việc phân bố nhân lực và cơ cấu trình độ chưa hợp lý theo chuyên ngành và lĩnh vực hoạt động; điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và trang thiết bị nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động nghiên cứu ở trình độ quốc tế… Những hạn chế này phần nào triệt tiêu động lực sáng tạo của các nhà khoa học, không khuyến khích họ toàn tâm gắn bó với sự nghiệp khoa học xã hội của đất nước. Thời gian gần đây thiếu vắng những công trình có giá trị cao về lý luận và thực tiễn; số lượng các công trình, bài viết được xuất bản ở các nhà xuất bản, các tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài còn hạn chế; thậm chí hiện tượng “chảy máu chất xám” gia tăng nhanh… Trước những hạn chế đó, các tham luận cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất, theo đó cần thiết phải tiến hành một hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học tại Viện Hàn lâm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, chủ yếu như sau:

Thứ nhất, kết hợp hoạt động nghiên cứu với công tác đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội. Về công tác tuyển dụng, tiến hành rà soát, đánh giá, sàng lọc, bố trí sắp xếp lại số cán bộ nghiên cứu, chú trọng quan tâm thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giỏi. Về công tác đào tạo, đề xuất Viện Hàn lâm nhanh chóng nghiên cứu xây dựng Đề án quốc gia về gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo trong ngành KHXH ở nước ta hiện nay; hoàn thiện quy định, tiêu chí cơ bản để đánh giá cán bộ tạo đồng bộ trong toàn hệ thống Viện Hàn lâm; tăng cường quyền tự chủ cho các viện nghiên cứu và Học viện KHXH trong gắn kết nghiên cứu và đào tạo…

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, như tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực; có cơ chế, chính sách cụ thể về trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ cán bộ, viên chức có các công trình nghiên cứu đạt chất lượng cao; thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức, khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; cán bộ phải ý thức rõ về trách nhiệm “tự đào tạo”.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu, giảng viên của Viện Hàn lâm.

Thứ tư, tiếp tục kiến nghị đổi mới cơ chế chính sách quản lý, định mức và phương thức cấp phát tài chính trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành KHXH.

PGS.TS. Nguyễn An Hà trình bày báo cáo đề dẫn <br> tại Hội thảo  

Nội dung Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn An Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm đề dẫn đã tập trung nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc, cấp thiết cả về lý luận và thưc tiễn của chủ đề học tập năm 2017 ở Viện Hàn lâm. Đây là nhiệm vụ trọng yếu vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài của Viện Hàn lâm trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, Phó Giáo sư đề xuất, gợi mở Hội thảo tiếp tục trao đổi làm rõ hơn những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là: Tìm hiểu một cách có hệ thống, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm gắn lý luận với thực tiễn”.

Hai là: Từ những kinh nghiệm và bài học có giá trị thực tiễn ở các đơn vị, phát hiện tổng kết đánh giá những việc đã làm được và chưa được trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”, “gắn lý luận với thực tiễn” ở cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình.

Ba là: Đề ra các giải pháp khắc phục và đẩy lùi tình trạng giáo điều, “nói không đi đôi với làm”, “lý luận không gắn với thực tiễn”.

Hội thảo nhận được 48 tham luận và được lắng nghe 7 ý kiến tham luận từ các chi bộ ở các viện nghiên cứu chuyên ngành, các chi bộ, đảng bộ ở các đơn vị ban ngành, đoàn thể, góp phần làm rõ những nét đặc sắc trong tư duy, tư tưởng Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn”. Đặc biệt từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các báo cáo tham luận tập trung vào các vấn đề chính như: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” trong thời kỳ mới; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gắn lý luận với thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tại Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, các báo cáo còn chỉ ra được các mặt hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan và từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt việc “nói đi đôi với làm”. Nhiều báo cáo còn thể hiện sự trăn trở, tâm huyết về việc tu dưỡng đạo đức “nói đi đôi với làm”, trở thành tấm gương cho cán bộ trẻ noi theo, làm thế nào để “gắn lý luận với thực tiễn” trong nghiên cứu khoa học.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định: trước yêu cầu nhiệm vụ của Viện Hàn lâm trong tình hình mới, công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề trọng tâm đang đặt ra cần phải sớm tập trung giải quyết. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đánh giá cao thành công của Hội nghị với những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã đi sâu vào các nội dung thực tế, xuất phát từ thực tiễn của Viện Hàn lâm, đưa ra các đánh giá, các giải pháp “gắn lý luận với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm” để các hoạt động của Viện Hàn lâm ngày càng thực sự hiệu quả, chất lượng.  

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: