Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII.
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII.

14/06/2018

Chiều ngày 08/6/2018, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữa nhiệm kỳ và phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân vận.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Tới dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ và các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã khẳng định sau hơn hai năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiệm nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Viện Hàn lâm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bô lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu đều gương mẫu thực hiện các nội dung Nghị quyết đề ra, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đề nghị các báo cáo viên của hội nghị cần tập trung làm rõ  03 nội dung chính: (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 từ sau đại hội đến nay và phương hướng giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ; (2) Phổ biến, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể về công tác dân vận trong tình hình mới; (3) Phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt những vấn đề cốt lõi của các nghị quyết. GS Nguyễn Quang Thuấn đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận góp  ý kiến, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận cần phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên đều được quán triệt, nắm vững và thực hiện đầy đủ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng từ đó có cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thực tiễn cho hiệu quả.

<br>GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng bộ Viện Hàn lâm giữa nhiệm kỳ   PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XII

Thay mặt Đảng ủy  Viện Hàn lâm , GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ, đồng chí nhấn mạnh đến những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 thời gian qua; đồng thời nêu rõ những phướng hướng, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung trong thời gian tới trên các mặt hoạt động về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực trên tinh thần bổ sung, hoàn thiện báo cáo sơ kết, tập trung nhấn mạnh đến các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Viện Hàn lâm; công tác Đảng; vấn đề chính sách chế độ, chăm lo đời sống cho cán bộ; vấn đề dân vận và đặc biệt là tích cực đẩy mạnh các hoạt động Đảng đi sâu vào thực chất, nâng cao hiệu quả công tác trên các mặt của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm phổ biến,triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân vận   <br>Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân vận do PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy trình bày. Các văn bản bao gồm: Quyết định số 99-QÐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QÐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó đồng chí Trưởng ban Ban Dân vận cũng báo cáo về tình hình triển khai mô hình dân vận năm 2018 của Viện Hàn lâm cũng như hướng dẫn các đơn vị đăng kí, xây dựng mô hình dân vận.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIvà phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Trung ương VII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đề nghị các Chi bộ, Đảng bộ tổ chức phổ biến quán triệt nội dung các nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên đơn vị mình đồng thời triển khai việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhằm góp phần cùng với Đảng ủy Viện Hàn lâm cụ thể hóa các Nghị quyết thành các thể chế, chính sách cụ thể liên quan đến công tác cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã hội để thực hiện có hiệu quả trong toàn Viện Hàn lâm. Đây là những vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm, với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: