Hội nghị Tập huấn công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Tập huấn công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

08/03/2015

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị   Đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn gồm có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày các nội dung cơ bản thuộc Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn và Quy chế quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Các nội dung yêu cầu cần thiết phải chuẩn bị  trước khi tiến hành đại hội; quy trình tổ chức Đại hội đảng bộ/chi bộ; Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị nhân sự đại hội ở đơn vị sự nghiệp trung ương đang thực hiện mô hình nhất thể hóa, bí thư đồng thời là thủ trưởng đơn vị. 

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn

Kết luận và bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, GS.TS. Võ Khánh Vinh nhấn mạnh, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đại hội (số 1019 ngày 5 tháng 12 năm 2014), Hướng dẫn số 1020 về hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII. Hiện nay Đảng bộ Viện Hàn lâm đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để các chi bộ/đảng bộ đóng góp ý kiến.

Đồng chí Phó Bí thư cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ sau hội nghị tập huấn, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội và Báo cáo chính trị của từng đảng bộ/ chi bộ trình đảng bộ cấp trên trực tiếp phê duyệt cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phải hoàn thành đại hội chi bộ trong quý I/2015, Chi bộ/Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải hoàn thành đại hội trong quý II/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoàn thành trong tháng 8/2015.

 Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lưu ý các Đảng bộ, Chi bộ phải hài hòa giữa công tác  chuẩn bị đại hội và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao./.

 

Nguyễn Vũ

 

Các tin đã đưa ngày: