Hội nghị Tập huấn công tác Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025/ 2020-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Tập huấn công tác Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025/ 2020-2022

27/02/2020

Sáng ngày 26/02/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025/2020-2022 cho Cấp ủy thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Hội nghị có sự tham dự của các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy và GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; TS. Lê Thị Hải Nam, Chánh văn phòng Đảng đoàn thể cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở; các đồng chí đảng viên được giao nhiệm vụ giúp cấp ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ/ Chi bộ cùng các đồng chí thành viên các Tiểu ban và Tổ giúp việc Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh trình bày nội dung tập huấn tại Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị <br>

Hoạt động này nhằm triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của buổi tập huấn nhằm giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ nắm bắt được những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức Đại hội Đảng. Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung về qui trình, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở theo qui định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả, đồng chí Đặng Xuân Thanh đề nghị các đại biểu tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe phần trình bày của đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm về công tác kiểm tra, giám sát trước Đại hội. TS. Lê Thị Hải Nam cũng trao đổi về những qui định, hướng dẫn, công tác xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị của các cấp ủy các cấp; công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội; công tác chuẩn bị đề án nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội…

Nguyễn Thu Trang

 

 

Các tin đã đưa ngày: