Hội nghị “Tập huấn công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị “Tập huấn công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

28/07/2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 23/7/2017, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhằm trang bị một số nội dung cơ bản về việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đại hội cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tham dự Hội nghị tập huấn, về phía Viện Hàn lâm có sự hiện diện của Đồng chí PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm cùng sự hiện diện đông đủ của các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, chi ủy của các tổ chức đảng cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương - trực tiếp giới thiệu và truyền đạt các nội dung tập huấn.

Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Nhật Quang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy là công việc rất quan trọng và cần thiết phải thực hiện định kỳ hàng năm nhằm giúp cho cán bộ cấp ủy có thể nắm vững, hiểu sâu và kịp thời bổ sung cập nhật những nội dung, quy định mới, giúp cho việc triển khai thực hiện công tác Đảng ở Viện Hàn lâm đúng với quy định hiện hành.

Đây là dịp để các đồng chí cấp ủy trao đổi thảo luận những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc của từng đảng bộ và chi bộ. Đồng thời, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch yêu cầu các đồng chí cấp ủy nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội các nội dung thuộc chương trình tập huấn, qua đó cung cấp những hiểu biết cơ bản về công tác Đảng để có thể triển khai thực hiện công tác trong thực tiễn tại mỗi đơn vị đúng quy định và Điều lệ Đảng, đạt hiệu quả thiết thực.

Về nội dung tập huấn, Đồng chí Lê Văn Thái  giới thiệu và trình bày 2 nội dung chính:

Thứ nhất: Các quy định của Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt cấp ủy (Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chi ủy) và

  Đồng chí Lê Văn Thái phát biểu tại Hội nghị

sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Lê Văn Thái cho biết, trong  thực tiễn, một số cấp ủy chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn không ổn định, chưa thường xuyên, liên tục theo như quy định tại Điều lệ Đảng; không được ghi chép, không có nội dung; thiếu nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tính phê bình và tự phê bình… dẫn đến hoạt động hình thức, không hiệu quả. Đồng chí Lê Văn Thái nhấn mạnh để thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ” cần phải đảm bảo nâng cao chất lượng cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, trong đó có nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là phần quan trọng nhất trong nâng cao chất lượng chi bộ, vì mọi sinh hoạt của các tổ chức Đảng chủ yếu diễn ra ở sinh hoạt chi bộ.

Tại Hội nghị này, Đồng chí đã cung cấp các quy định của Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đó là: Sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở một quý một lần; Sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, ban thường vụ Đảng ủy mỗi tháng 1 lần. Trong đó sinh hoạt toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ sở một năm ít nhất 2 lần; Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy hoặc lãnh đạo chi bộ 1 tháng 1 lần; Đảm bảo sinh hoạt có tính ổn định, đinh kỳ; Lãnh đạo phải tham dự sinh hoạt; Trước khi sinh hoạt phải đảm bảo công tác chuẩn bị (hội ý cấp ủy, trao đổi với thủ trưởng đơn vị); Trong quá trình sinh hoạt phải đảm bảo có thông tin đảng viên chi bộ, kiểm điểm nhiệm vụ đã qua, bàn nhiệm vụ sắp tới và đưa ra kết luận của buổi sinh hoạt.

Thứ hai: Về công tác đại hội cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2017 - 2020 sẽ hoàn thành trong quý III/2017 với thời gian tổ chức đại hội chi bộ không quá 1 ngày. Cũng tại Hội nghị này, Đồng chí Lê Văn Thái thông tin về cách thức xây dựng các văn kiện, báo cáo trình đại hội chi bộ như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ; Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy; Nghị quyết đại hội chi bộ; Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự; Biên bản họp chi ủy chuẩn bị công tác nhân sự trước đại hội; Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên… Các đại biểu cũng được nghe, về quy định, quy trình, kỹ năng tổ chức đại hội chi bộ và các tình huống trong quá trình tổ chức đại hội. Trong đó, tập trung về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư; quy định về số dư và danh sách bầu cử; quyền ứng cử, đề cử và quyền bầu cử; quy trình tổ chức, trang trí và các bước tiến hành đại hội…

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017, Đồng chí Bùi Nhật Quang thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cảm ơn Đồng chí Lê Văn Thái đã dành thời gian và cung cấp những nội dung rất bổ ích về công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đại hội cho các đảng bộ, chi bộ của Viện Hàn lâm. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy sau Hội nghị tập huấn cần triển khai thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội, đồng thời tìm hiểu và đọc thêm tài liệu để hiểu sâu và cụ thể hơn các quy định này nhằm làm đúng quy trình, quy định của Đảng trong quá trình hoạt động của chi bộ, đảng bộ, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: