Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

17/05/2016

Nối tiếp các hoạt động tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng theo chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng bộ Viện Hàn lâm, chiều ngày 14/5/2016, tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2016 cho cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm nhằm trang bị một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và một số điểm mới trong các dự thảo văn bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm<br> phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn, về phía giảng viên, gồm các đồng chí đến từ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối): Đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Về phía Viện Hàn lâm có sự hiện diện của các  Phó Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm cùng sự hiện diện đông đủ các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các Đảng bộ và Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Đức Phó Bí thư Đảng ủy  Viện Hàn lâm nhấn mạnh, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy là công việc rất quan trọng và cần thiết phải thực hiện định kỳ hàng năm nhằm giúp cho cán bộ cấp ủy có thể nắm vững, hiểu sâu và kịp thời bổ sung cập nhật những quy định mới trong triển khai thực hiện công tác đảng. Đây là dịp để các đồng chí cấp ủy trao đổi thảo luận những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc theo từng đảng bộ và chi bộ.

Đồng thời yêu cầu các đồng chí nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội các nội dung thuộc chương trình tập huấn. Qua đó cung cấp những hiểu biết cơ bản về công tác đảng để có thể triển khai thực hiện công tác trong thực tiễn tại mỗi đơn vị đúng quy định và điều lệ đảng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Văn Thái thuyết trình tại Hội nghị   Đồng chí Phương Tuyến thuyết trình tại Hội nghị

Hội nghị được nghe 02 bài giảng, tập trung vào 02 nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và những điểm mới trong các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng– đồng chí Lê Văn Thái cho biết, trong công tác thực tiễn, một số cấp ủy chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng viên. Công tác quản lý Đảng viên và nghiệp vụ về công tác đảng vụ còn thiếu sót; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế…

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái cũng đã trao đổi các nhóm vấn đề: hệ thống tổ chức của Đảng; chức năng của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc; công tác xây dựng Đảng: phân công, phát triển Đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; Trách nhiệm quản lý đảng viên và trách nhiệm của đảng viên khi đi nước ngoài, trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với việc bảo vệ đảng, bảo vệ cán bộ …. Đồng thời nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng. Thông qua các nhóm vấn đề trên, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ nắm chắc hơn các quy định hướng dẫn, thi hành Điều lệ Đảng; hiểu rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng mà trọng tâm là Chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ; nắm chắc nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái đã giải đáp các câu hỏi của các đại biểu về công tác xây dựng Đảng, phân công, phát triển Đảng viên cũng như chức năng của Chi bộ.

Thứ hai: Về công tác kiểm tra, giám sát – đồng chí Phương Tuyến trình bày về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đó nhấn mạnh đến việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trao đổi, thảo luận 4 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng như: (1) Một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nguyên tắc tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra; (2)  Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; quy trình thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quy trình thực hiện, hồ sơ lưu; (3) Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Ủy viên Ủy ban kiểm tra thực hiện theo dõi tổ chức Đảng và đảng viên; (4) Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy trình thực hiện, hồ sơ lưu.

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016, đồng chí Phạm Văn Đức thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm cảm ơn các giảng viên đã dành thời gian và cung cấp những nội dung rất bổ ích về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy của Viện Hàn lâm. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Cấp ủy Ban Hợp tác quốc tế về việc lãnh đạo chỉ đạo Ban Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý hộ chiếu công vụ để đảm bảo theo đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.  Đề nghị các cấp ủy sau hội nghị tập huấn cần triển khai thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội, đồng thời tìm hiểu và đọc thêm tài liệu để hiểu sâu và cụ thể hơn các quy định này nhằm làm đúng quy trình, quy định của đảng trong quá trình hoạt động của chi bộ đảng bộ, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: