Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

26/12/2012

Sáng ngày 11 và 20/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng uỷ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Tập thể và Cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị, thông báo quá trình chuẩn bị và kết quả hai cuộc kiểm điểm (Tập thể và cá nhân Lãnh đạo Viện kiểm điểm trước Bộ Chính trị, Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm điểm trước Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương), đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ,Phó Chủ tịch Viện đã trình bày Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ, tập thể Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Từng thành viên trong tập thể lãnh đạo Viện và các cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã trình bày bản kiểm điểm và kết quả kiểm điểm của mình trước Ban Chấp hành Đảng bộ Viện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đánh giá và nhất trí cao với phương thức tổ chức, với nội dung kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy về những điểm mạnh cũng như những điểm còn tồn tại và hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, các giải pháp trong thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng và với khoa học, bằng nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn chia sẻ với tập thể Lãnh đạo Viện, Ban Thường vụ Đảng uỷ và đồng tình cao với giải pháp trước mắt, bằng nội lực của mình, từng đơn vị trực thuộc sẽ tạo mọi điều kiện chia sẻ, bồi dưỡng, đào tạo, động viên, khuyến khích tới đội ngũ cán bộ trẻ với nguồn lực đang có để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện trân trọng cảm ơn  các đồng chí  Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện trong thời gian qua cũng như tại Hội nghị này đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành với tập thể Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả thiết thực. Đồng chí đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cần phối hợp với các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt, đúng quy định, quy trình Hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình cấp ủy và tập thể Lãnh đạo đơn vị trực thuộc trên tinh thần xây dựng và phát triển./.

 

Hải Nam- Văn phòng Đảng ủy

Các tin đã đưa ngày: