Hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”

02/11/2016

Nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các kết luận được Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, sáng ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại hội trường tầng 2, Nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành <br>Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch <br>Viện Hàn lâm báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Các đồng chí trong cấp ủy của các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Trưởng, Phó các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; Viện trưởng, Phó Viện trưởng và tương đương; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập tạp chí; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm; Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tập trung vào 7 nội dung: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; (2) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; (3) Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (4) Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (5) Về Dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; (6) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; (7) Về 2 báo cáo chuyên đề: Về tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện Philippin - Trung Quốc, phản ứng của các nước và chủ trương, biện pháp của Việt Nam; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch Bùi Nhật Quang đã điểm lại những đánh giá của Hội nghị Trung ương lần thứ tư về kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ được bản chất chính trị cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đưa đất nước vào kỷ nguyên mới; đồng thời đề cập đến một số vấn đề chưa thực hiện được, như: (i) Thay thế những cán bộ không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; (ii) Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh không phải là người địa phương; (iii) Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, huyện gắn với xây dựng theo cơ chế kiểm tra, giám sát; (iv) Cải cách chế độ tiền lương nhà ở, chống bình quân, cào bằng, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi; (v) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá theo chức danh; (vi) Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài tạo nguồn quy hoạch đào tạo cán bộ nhất là cán bộ chuyên gia cấp chiến lược,...

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Nhật Quang đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy và các chi bộ trong Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: