Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/02/2014

Ngày 11/02/2014, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị.

                           Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Bắc Công, Phó Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Xuân Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có các Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2011-2013” của các đảng bộ, chi bộ thuộc  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao với nội dung báo cáo. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định Đảng ủy Viện đã chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức lãnh đạo trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, vị thế của Viện Hàn lâm đã được nâng lên.

Báo cáo chỉ rõ chủ trương về sử dụng cán bộ và Nghị quyết 06 năm 2013 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu, chất lượng nguồn nhân lực đã tạo cơ sở cho Viện Hàn lâm cụ thể hóa thành các định chế, chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện sâu rộng trong phạm vi Viện Hàn lâm; kỷ cương, kỷ luật được thiết lập trong nghiên cứu và quản lý nghiên cứu, chất lượng công trình được chú trọng đã đem đến những khởi sắc trong hoạt động nghiên cứu; Đội ngũ cán bộ trẻ có nhiều cơ hội và điều kiện hơn trong học tập, nghiên cứu, được xem xét và giới thiệu bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của Đảng và Chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị. Các quyết sách đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thông qua giao việc, tham gia đề tài, diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế... đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình trưởng của cán bộ trẻ, bước đầu giảm bớt tình trạng hẫng hụt cán bộ hiện nay của Viện Hàn lâm. Các hoạt động đoàn thể ở Viện Hàn lâm dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy đã có bước tiến mới tạo hứng khởi trong thực thi công việc của các công đoàn viên, thanh niên của Viện Hàn lâm. 

                 GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy,
                  Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Các tổ chức đảng đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và làm tốt công tác phát triển đảng; việc xét, kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã xét, kết nạp 49 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 51 đảng viên dự bị; cấp thẻ đảng viên cho 36 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 24 đảng viên.

Ghi nhận kết quả trong công tác Đảng của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013, Đảng ủy Viện đã nhất trí xếp loại 01 đảng bộ và 41 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 01 chi bộ hoàn thành tốt, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Khẳng định thành quả mà các tổ chức Đảng đã phấn đấu đạt được trong năm 2013, Đảng ủy Viện quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho 08 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2013;  07 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền 2011- 2013.

Đồng chí Lê Văn Thái Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm đối với hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, những giải pháp mang tính nguyên tắc và linh hoạt mà Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm sử dụng trong năm 2013 đối với công tác cán bộ đã tạo được ổn định, đoàn kết và giải quyết cơ bản nhu cầu mong muốn phát triển và đồng thuận của một số đơn vị trực thuộc. Mô hình thí điểm tổ chức đảng lãnh đạo toàn diện ở đơn vị sự nghiệp trung ương không còn ban cán sự đang dần rõ nét và hoạt động có hiệu quả ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những vấn đề còn hạn chế như: Công tác đảng ở một số chi bộ chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức, các hoạt động của một số chi bộ còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, thiếu những nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn kết thiết thực với nhiệm vụ chính trị để thu hút, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Vai trò, trách nhiệm của một số đảng ủy viên, chi ủy viên chưa được phát huy đầy đủ. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị còn hạn chế, thiếu tính chủ động, hiệu quả công tác chưa cao.

Các đảng bộ, chi bộ được nhận Bằng khen
vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2013

 

Hội nghị thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng công tác năm 2014 với nội dung cơ bản sau đây:

Năm 2014 là năm chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia có chất lượng đối với nhiệm vụ tổng kết 30 năm đổi mới và việc xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tập trung chỉ đạo Viện Hàn lâm triển khai các hoạt động nghiên cứu, điều tra để luận giải những vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người; chắt lọc kết quả nghiên cứu để cung cấp luận cứ, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng thuộc chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao và đặt hàng. Tăng cường liên kết, phối hợp sâu rộng với bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án khoa học gắn nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra của cơ quan, tổ chức và các địa phương trong giai đoạn mới.

Xây dựng cơ chế để phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các đảng ủy viên đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng do các đảng ủy viên phụ trách. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong viện Hàn lâm tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tập trung vào việc đào tạo cán bộ chuyên gia.

 Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề mới “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm  của cán bộ, viên chức và người lao động ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu quả công tác của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu các cấp ủy đảng căn cứ phương hướng công tác năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác năm của  đảng bộ chi bộ trực thuộc, chủ động tích cực cùng với đảng bộ Viện Hàn lâm triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã được giao.

Lê Thị Hải Nam - VPĐU

Các tin đã đưa ngày: