Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

30/01/2018

Sáng ngày 26/01/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối); đồng chí Vũ Bắc Công, Phó Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các Ban Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày báo cáo tại Hội nghị   <br>Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Năm 2017 là năm bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi và những khó khăn đan xen tác động nhiều mặt tới đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước ta. Đây cũng là năm Đảng ta thực hiện công cuộc phòng chống tham những, làm trong sạch và sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp.

Bối cảnh nêu trên đã có những tác động mạnh mẽ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm và Ban Thường vụ Đảng ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở Viện Hàn lâm trong năm qua.

Thay mặt Đảng bộ Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đủ các đại biểu tham dự và trình bày khái quát Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm trên các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; công tác tổ chức - cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Báo cáo đã khẳng định những kết quả nổi bật mà Đảng bộ  đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với Viện Hàn lâm. Đặc biệt, là đã ban hành các nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo giải quyết dứt điểm thấu tình đạt lý các điểm nóng, đơn thư kéo dài ở các đơn vị góp phần hết sức quan trọng  tạo môi trường ổn định, phát triển và làm nên thành công chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ rõ những điểm còn hạn chế cần khắc phục kịp thời trong công tác Đảng tại Đảng bộ Viện Hàn lâm trong thời gian qua; đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 cũng như một số đề xuất, kiến nghị đối với Đảng ủy Khối và cấp ủy các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm đã được các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận sôi nổi, tán thành cao với những đánh giá về thành công và hạn chế, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào định hướng và giải pháp công tác của Đảng bộ Viện Hàn lâm năm 2018.

Đồng chí Vũ Đức Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương cho các cá nhân<br>tại Hội nghị

Nhằm ghi nhận, và tôn vinh những cống hiến, đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp xâp dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương cho 10 đồng chí:

1/ Đ/c Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm

2/ Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

3/ Đ/c Đỗ Hoài Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam

4/ Đ/c Trần Đức Cường, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện, nguyên Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam

5/ Đ/c Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Viện, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

6/ Đ/c Võ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

7/ Đ/c Nguyễn Văn Nhật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm

8/ Đ/c Nguyễn Hữu Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm

9/ Đ/c Trịnh Khắc Mạnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Khoa giáo, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm KHXH và NVQG

10/ Đ/c Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm KHXH và NVQG.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được nhận kỉ niệm chương; đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác nổi bật và những thành tựu mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 19- NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các sự nghiệp công lập; tích cực học tập quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XII; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng các luận cứ khoa học, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Đức Nam mong muốn, Đảng bộ Viện Hàn lâm sẽ tập trung hơn nữa vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (tập huấn công tác xây dựng Đảng, tổ chức kiểm tra, tuyên giáo, dân vận…); tổ chức các hoạt động hướng về kỉ niệm ngày truyền thống Đảng bộ Khối (7/11/1948-7/11/2018); đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Viện Hàn lâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017   <br>Đồng chí Bùi Nhật Quang trao Giấy khen cho 07 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Viện Hàn lâm đã công bố các quyết định về xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2017, các quyết định khen thưởng và trao Giấy khen cho 03 Chi bộ cơ sở; 01 Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017; tặng Giấy khen cho 07 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” 2013-2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các Ban Đảng Trung ương đối với Đảng bộ Viện Hàn lâm, đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã nỗ lực đạt được trong năm 2017. Đề cập đến phương hướng hoạt động trong năm 2018, đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó; tăng cường tinh thần đoàn kết trong các tổ chức Đảng; khắc phục những điểm còn hạn chế, hướng tới đảm bảo môi trường ổn định, tích cực, dân chủ công khai, minh bạch, góp phần phục vụ hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo trong các giai đoạn tiếp theo. 

 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: