Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”

24/11/2015

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 1604-KH/ĐU của Đảng ủy Viện Hàn lâm về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/11/2015, tại trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”. Đây là nội dung cơ bản của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành <br> Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm<br> phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm);  các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm; các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm. Về phía các cơ quan Trung ương có, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng, Thành viên Ban chuyên trách Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thục Anh, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là một nội dung sinh hoạt quan trọng và thường xuyên tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng như trên toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm. Những năm qua, Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và tọa đàm với các chủ đề của cuộc vận động (vấn đề đạo đức công vụ; trao đổi chuyên đề về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trong các cơ quan nghiên cứu khoa học; nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị). Điều đó thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, vận dụng cụ thể nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong hoạt động chuyên môn và triển khai nhiệm vụ chính trị tại Viện Hàn lâm.

Chủ đề Hội thảo lần này thể hiện đầy đủ quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết của người cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Các đại biểu tham dự trung phát biểu những ý kiến trong hoạt động của Viện Hàn lâm với tư cách là cơ quan của Chính phủ về nghiên cứu khoa học xã hội nhằm cung cấp luận cứ cho các đường lối chiến lược của đất nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương. Với ý nghĩa đó, Giáo sư Chủ tịch đã đề nghị các đại biểu Hội thảo đề cao tinh thần trung thực, trách nhiệm và đoàn kết, thảo luận theo một số định hướng như sau:

Thứ nhất, làm rõ tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính trung thực trong nhiệm vụ, chức năng của Viện Hàn lâm: Trung thực trong khoa học; Trung thực trong đào tạo; Trung thực trong đời sống thực tại đơn vị trên cơ sở những ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng… hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hướng tới sự nghiệp chung của mỗi đơn vị…

Thứ hai, đề cao tính trách nhiệm của hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên). Song song với trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất - tinh thần của cán bộ, tổ chức, quan tâm làm công tác từ thiện, giao lưu văn hóa - văn nghệ góp phần tạo môi trường làm việc cởi mở, chia sẻ… thì cần chú trọng đến các trách nhiệm khác của các tổ chức đoàn thể xã hội. Đó là trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến về quản lý và phát triển; Trách nhiệm của người đứng đầu trong nghiên cứu, định hướng, lựa chọn, hài hòa, cân đối trong phân bổ và huy động nguồn lực, đặc biệt là việc nhìn nhận từ công việc để bố trí cán bộ phù hợp; Trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng cán bộ trẻ mai sau…

Thứ ba, cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, góp phần tạo nên sự đồng thuận, chia sẻ phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Đoàn kết cần dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong đảng bộ, chi bộ, trong tập thể của từng đơn vị, cơ quan.

      Đoàn Chủ tịch Hội thảo gồm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, <br>GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Trong bài phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có hiệu quả trong hệ thống chính trị của Viện Hàn lâm. Việc lựa chọn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên Viện Hàn lâm không chỉ có ý nghĩa trong việc thực hiện thực chất Chỉ thị 03 mà còn có vai trò quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị trong việc thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức Hội thảo của Đảng ủy Viện Hàn lâm năm 2015, hầu hết các đảng bộ, chi bộ đã gửi báo cáo tham dự Hội thảo (Ban Tổ chức đã nhận được 46 tham luận). Nhiều báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện sự quan tâm, trăn trở và trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo, đồng thời gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội của các đảng bộ, chi bộ. Một số báo cáo không chỉ đưa ra bài học mà còn đề xuất các phương hướng, giải pháp cụ thể, gắn với tình hình của đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, tránh hình thức…Các báo cáo, tham luận đã tập trung đề cập những nội dung chính: (i) Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; (ii) Vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm và đoàn kết ở từng cơ quan, đơn vị; (iii) Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các báo cáo tham luận đã đề cập đến rất nhiều góc độ khác nhau, khía cạnh khác nhau, nội dung khác nhau trong di sản của Bác về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết. Điều đó thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và sự chuẩn bị nghiêm túc của các Đảng bộ, chi bộ. Tuy nhiên, có những vấn đề cần được đi sâu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, đó là: (1) Trách nhiệm của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh; (2) Nội dung và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự trung thực, đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ gìn đoàn kết trong Đảng; (3) Hình thức biểu dương cán bộ và đảng viên trong việc thực hiện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ban Tổ chức mong rằng tại Hội thảo, những nội dung mà các báo cáo đã đề cập sẽ tiếp tục được nghiên cứu làm rõ thêm, tiếp tục được chú trọng hơn nữa, rút ra những bài học hữu ích, sáng tạo trong công tác, đồng thời được vận dụng một cách có hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của các đơn vị.

     

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo đã được nghe những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, 03 tham luận của các chi bộ Ban Quản lý Khoa học, Viện Địa lý nhân văn, Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể và nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã làm rõ hơn những đặc thù và kinh nghiệm, bài học vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cụ thể trong chỉ đạo, triển khai công tác tại từng đơn vị. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Chủ đề Hội thảo là vấn đề có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của trung thực, trách nhiệm và đoàn kết ở mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo, thể hiện sự đóng góp đích thực của mỗi cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng khối đại đoàn kết và thành công tại Viện Hàn lâm. Giáo sư Chủ tịch cũng đánh giá cao thành công của Hội thảo với những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã quán triệt, tổ chức, triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 và đã rút ra những gợi mở mà Viện Hàn lâm có thể vận dụng. Bên cạnh đó, những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan liên quan sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn, tạo nên sức mạnh chung của toàn đơn vị, cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và góp phần đưa Viện Hàn lâm có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: