Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

16/05/2016

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và kế hoạch tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 14/5/2016, tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tổng kết và đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tham dự hội thảo, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), có: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về phía tỉnh Thanh Hóa có sự góp mặt của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Về phía Viện Hàn lâm, có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng các đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng và to lớn đối với từng cán bộ, Đảng viên trong cơ quan. Điều đó thể hiện lòng biết ơn cũng như thể hiện nhận thức sâu sắc những giá trị quý báu trong tư tưởng của Bác. Đồng thời tạo cơ hội rèn luyện, tu dưỡng và hoàn thiện nhân cách, phẩm chất ở mỗi cá nhân. Tuy nhiên để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Giáo sư Phó Chủ tịch nhấn mạnh, cần triển khai vấn đề trên bằng việc phát động những phong trào thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Viện Hàn lâm. Thông qua chủ đề của hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu sau:

1/ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các đơn vị trực thuộc; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; đào tạo cán bộ kế cận, phục vụ cho sự nghiệp khoa học của Viện Hàn lâm nói riêng và đất nước nói chung.

2/ Đánh giá ưu điểm và hạn chế những chủ đề các hội thảo hàng năm và phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã triển khai ở Viện Hàn lâm.

3/ Rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích cho việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua hoạt động và chương trình cụ thể trong triển khai kế hoạch công tác Viện Hàn lâm năm 2016 và những năm tiếp theo.

  Đồng chí Vũ Đức Nam phát biểu đánh giá tham luận và chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI sát với tình hình địa phương nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, hướng tới củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc hoạt động hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong toàn Đảng bộ và xã hội.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp sức vào sự nghiệp phát triển chung của nước nhà.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh, chủ đề sâu sắc, cấp thiết của Hội thảo cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời đề xuất nội dung các tham luận, trao đổi tại hội thảo cần làm sáng tỏ 03 vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất: Làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong đánh giá cán bộ, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc; xác định khái niệm khoa học về nhân tài và trọng dụng nhân tài theo tư tưởng của Bác.

Thứ hai: Tập trung phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những khó khăn, hạn chế về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc sử dụng chuyên gia tại Viện Hàn lâm; Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong công tác này cũng như “nghệ thuật” dùng cán bộ. Xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba: Đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về nội dung, chương trình, chế độ chính sách đãi ngộ, nhất là đối với cán bộ trẻ giàu năng lực; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những giải pháp mang tính đột phá cần được thực hiện cho đến năm 2020.

Chủ tọa hội thảo: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh,<br> GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Đức<br> (từ trái qua phải)

Trong báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW và kết quả 4 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, PGS.TS. Phạm Văn Đức đã trình bày những thành tựu đạt được và đánh giá những thuận lợi, hạn chế trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thường xuyên, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạnh, chất lượng và hiệu quả công tác. Các đơn vị cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn Viện Hàn lâm.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tập trung phân tích hai nội dung chính: (1) Nhận thức và vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, bồi dưỡng nhân tài của Viện Hàn lâm; (2) Hoạt động triển khai trong thực tế những kết quả đạt được và những vấn đề bất cập. Giáo sư Chủ tịch đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai, vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Viện Hàn lâm 5 năm qua. Điều này được minh chứng rõ nét qua hoạt động thực tiễn của Viện Hàn lâm trong thời gian qua: (1) Thống nhất trong việc ủng hộ, thuận lợi hóa, tạo điều kiện đi học cho các cán bộ; (2) Chú trọng bồi dưỡng nhân tài từ việc (xây dựng định hướng nghiên cứu; tổ chức xây dựng đề tài cấp cơ sở trên toàn Viện Hàn lâm); (3) Thực hiện luân chuyển cán bộ; (4) Ban lãnh đạo Viên Hàn lâm nỗ lực, tìm kiếm, phát hiện, kêu gọi vận động cán bộ có năng lực ở nhiều nơi và thu hút về Viện Hàn lâm công tác. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần nỗ lực giải quyết nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong việc bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo hiệu ứng lan tỏa, đóng góp cho sự phát triển và hội nhập của Viện Hàn lâm trong giai đoạn tới. 

    Đồng chí Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhận được 45 tham luận và được lắng nghe 6 tham luận từ các Chi bộ Viện nghiên cứu chuyên ngành, Chi bộ, Đảng bộ các đơn vị ban ngành, đoàn thể. Từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, bám sát chủ đề hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung vào các vấn đề cơ bản, cấp bách như tuyển dụng cán bộ; quy hoạch phát triển cán bộ; kết hợp giữa đào tạo chính quy theo trường lớp và đào tạo thông qua thực tiễn công việc; kết hợp giữa đào tạo chuyên môn và đào tạo quản lý nhằm mục tiêu vừa có nhà khoa học giỏi lẫn người làm công tác quản lý thành thạo; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác trọng dụng nhân tài tại Viện Hàn lâm.

Bên cạnh việc làm rõ thực trạng của từng đơn vị qua hai nội dung: (1) Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; (2) Trọng dụng, sử dụng nhân tài và kết quả đạt được. Các báo cáo còn chỉ ra những mặt hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ, sử dụng và trọng dụng cán bộ.

Sau phần trình bày tham luận, đồng chí Vũ Đức Nam đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy Viện Hàn lâm đạt được trong những năm qua cũng như sự nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đã đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực mang tính cấp bách và lâu dài.

Bên cạnh đó, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí đã đóng góp những ý kiến sâu sát đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm đến khi có Chỉ thị mới của Bộ Chính trị, tập trung vào ba điểm chính:

1/ Khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên mà còn là yêu cầu cơ bản, lâu dài, góp phần xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

2/ Trên cơ sở kết quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thời gian qua, tiếp tục xác định lấy việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ làm khâu đột phá trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3/ Đẩy mạnh nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, lấy đảng viên làm trung tâm để tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hướng tới tập trung lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Kết quả thảo luận của Hội thảo sẽ góp phần quan trọng cho việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và 4 năm thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Hội thảo “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” là cơ sở khoa học để đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, đặc biệt là các cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: