Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay”

15/10/2013

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, tại thành phố Cao Bằng, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay”.

Tham gia chủ tọa hội thảo có các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí đại diện cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh Cao Bằng có sự tham gia của: đồng chí Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Lý Hải Hầu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, Ngành, Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Về phía các cơ quan Trung ương có: đồng chí Lại Xuân Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận chuyên trách 03.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một nội dung sinh hoạt thường xuyên tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng như trên toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Những năm qua chúng ta đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, nhiều tọa đàm thể hiện sự nghiên cứu, vận dụng rất cụ thể nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong hoạt động, triển khai nhiệm vụ chính trị của mình. Trong cuộc hội thảo năm 2012 tại Tuyên Quang, chúng ta đã nghiên cứu, thảo luận các nội dung về vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chúng ta cũng đã nghiên cứu vận dụng tư tưởng của Bác về xây dựng con người mới trong điều kiện thực hiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Việc triển khai các hoạt động học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, đúng đắn hơn tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức của Bác, trên cơ sở đó vận dụng vào công tác chuyên môn cũng như trong hoạt động thường xuyên, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh theo tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nhằm góp phần xây dựng cơ sở đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, tạo ra sự đồng thuận trong cơ quan hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Chỉ thị 03 nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên như tinh thần của Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng, hội thảo lần này là sự phối hợp hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện. Cao Bằng là nơi khởi nguồn của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, khi đứng ở đền thờ Bác Hồ chúng ta cảm thấy sâu sắc về tầm nhìn, tư duy chiến lược của Bác. Đồng thời, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của các đồng chí Cao Bằng từ thực tiễn của các đồng chí để chia sẻ, phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm bổ ích trong việc triển khai học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Chủ đề Hội thảo tập trung chủ yếu vào trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ chủ chốt, những người nhận nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân, trước cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao phó. Đây là một hình thức sinh hoạt thực tế gắn liền với khảo sát thực tiễn để nâng cao hơn nữa chất lượng của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nói đi đôi với làm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương nêu cao tình thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt trong bối cảnh hiện nay chính là việc làm thiết thực để triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Với ý nghĩa như vậy, Giáo sư Chủ tịch đề nghị Hội thảo đề cao tinh thần trách nhiệm, sôi nổi thảo luận theo một số định hướng như sau:

 Một là, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm rõ nội dung phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của người đứng đầu đơn vị và ý nghĩa của phong cách này trong bối cảnh và tình hình mới.

Hai là, nghiêm túc kiểm điểm việc triển khai cuộc vận động tại chi bộ, đảng bộ mình và liên hệ vận dụng các phong cách của Bác Hồ đã triển khai học tập như thế nào trong thời gian qua, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của nó.

Ba là, những nội dung hội thảo không chỉ dừng ở đây mà cần phải được tiếp tục thảo luận, coi đó là nội dung sinh hoạt quan trọng, thường xuyên của đảng bộ trong thời gian tới. Các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng như các đồng chí sau hội thảo này cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm rõ, đặc biệt là việc vận dụng, tổ chức triển khai trong thực tế tại các đơn vị của mình.

Bốn là, để triển khai có hiệu quả Chỉ thị  03, chúng ta không chỉ nghiên cứu thuần túy mà cần đẩy mạnh việc thực hiện, đề ra chương trình hành động cụ thể. Các chi bộ, đảng bộ cần có các biện pháp, cách làm cụ thể mới, hay và sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của cuộc vận động; các cán bộ chủ chốt cần nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu để vận dụng, phát huy phong cách dân chủ, quần chúng, vai trò nêu gương như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm, đã chỉ dẫn.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao quà lưu niệm cho đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu chào mừng Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh: trong những năm qua tỉnh Cao Bằng đã triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rộng khắp các ngành, các địa phương với nhiều hình thức phong phú và thiết thực, gắn liền với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, các cơ quan đơn vị đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị và xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ gắn với sự tự giác của các tổ chức cá nhân và sự đôn đốc kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân. Việc thực hiện quyết định số 101 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện việc nêu gương cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp, các ngành đã từng bước vận dụng phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể trong sinh hoạt đảng, trong cuộc sống hàng ngày góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và củng cố tăng cường niềm tin đối với cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy các cấp. Vinh dự được Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chọn làm nơi tổ chức hội thảo Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu” là cơ hội tốt để trao đổi, học tập kinh nghiệm cho việc học tập tấm gương của Bác, nhất là việc vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu để phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 của tỉnh Cao Bằng đã đề ra.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc triển khai chỉ thị 03 “Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, việc lựa chọn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không chỉ có ý nghĩa ở chỗ đưa việc triển khai Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, đồng thời, đây cũng là nội dung cơ bản trong sinh hoạt đảng của toàn Đảng bộ và của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.  

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao quà lưu niệm cho đồng chí Lý Hải Hầu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

 

Hưởng ứng kế hoạch tổ chức Hội thảo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, hầu hết các đảng bộ, chi bộ đã gửi báo cáo tham dự hội thảo (Ban Tổ chức đã nhận được 47 báo cáo tham luận), nhiều báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nhiều báo cáo thể hiện những suy nghĩ, trăn trở và trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo, hầu hết các báo cáo đã có sự liên hệ với thực tế tại đảng bộ, chi bộ mình; nhiều báo cáo đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng triển khai cuộc vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng... Các báo cáo tập trung đề cập những vấn đề:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, nêu gương

Phong cách Hồ Chí Minh được toát lên từ toàn bộ tư tưởng, lời nói, hành động trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập đến phong cách tư duy Hồ Chí Minh, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh...

Hầu hết các báo cáo đều đề cập đến cả 3 phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, nêu gương của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cũng có những bài viết tập trung vào một nội dung cụ thể như phong cách nêu gương, phong cách quần chúng...

2. Liên hệ việc vận dụng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Hồ Chí Minh tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và kết quả thực hiện cuộc vận động tại đơn vị

Hầu hết các báo cáo sau khi trình bày nội dung phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh đều có liên hệ đến tình hình thực tế tại đảng bộ, chi bộ mình. Qua các báo cáo cho thấy, có những đảng bộ, chi bộ đã có sự quan tâm, chú trọng đến vấn đề này. Các đơn vị đó đã có sự vận dụng các phong cách trên của Hồ Chí Minh trong các hoạt động của đơn vị mình và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Việc vận dụng thông qua chủ trương công khai, minh bạch và dân chủ trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính, tài chính kế toán..; thông qua việc xây dựng các nội quy, quy chế hợp lí, được toàn thể cán bộ công nhân viên chức thảo luận thông qua; thông qua việc đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu: lãnh đạo viện, chi ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, chủ nhiệm đề tài, Tổng biên tập... trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đạo đức lối sống, v.v.. Đặc biệt, một số đơn vị đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh như lập hòm thư góp ý, phát động phong trào “4 gương mẫu”...

3. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Đối với nội dung học tập phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh, một số báo cáo nêu kiến nghị: Cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người đứng đầu phải biết nêu gương trên cả ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc và biết coi trọng, lắng nghe ý kiến của tập thể, gần gũi, thân tình với cấp dưới, với cán bộ viên chức trong cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo cần sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm, làm tấm gương cho mọi người noi theo, được mọi người yêu mến.

Ở các cấp nên xây dựng và ban hành quy định nêu gương trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, gắn thật sát với thực tiễn ở cơ quan, làm cơ sở để đội ngũ cán bộ đối chiếu để học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Đây cũng là điều kiện để kiểm điểm, xử lý cán bộ khi thiếu gương mẫu, trách nhiệm.

Các báo cáo cũng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương nói riêng. Cần phải ý thức đây là việc cần làm thường xuyên, việc làm có tính chất cấp thiết, là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, của chi bộ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên, khen thưởng, phê bình đối với những tấm gương tốt, và những người không gương mẫu, nhất là những người đứng đầu.

Các báo cáo tham luận đã đề cập đến rất nhiều góc độ khác nhau, khía cạnh khác nhau, nội dung khác nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương. Điều đó thể hiện sự đầu tư suy nghĩ và sự chuẩn bị nghiêm túc của các Đảng bộ, chi bộ. Tuy nhiên, có những nội dung mới được các báo cáo đưa ra mà chưa có những phân tích sâu sắc; vẫn có những nội dung chưa được đề cập, Ban Tổ chức mong rằng Hội thảo sẽ thảo luận sâu hơn về những nội dung này, đồng thờimong rằng những nội dung mà các báo cáo đã đề cập sẽ tiếp tục được nghiên cứu làm rõ thêm, tiếp tục được chú trọng hơn nữa, trở thành một nội dung trong sinh hoạt đảng tại các đơn vị, đồng thời được vận dụng một cách có hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của các đơn vị.

Hội thảo đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nghe 6 tham luận của các chi bộ Ban Quản lý Khoa học, Viện Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Tâm lý học, Công đoàn Viện Hàn lâm và Đoàn thanh viên Viện Hàn lâm, và tham luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, và nhiều ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, chia sẻ của đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Các ý kiến tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu đã làm rõ hơn những đặc thù và kinh nghiệm, bài học vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cụ thể trong chỉ đạo, triển khai công tác tại từng đơn vị. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Chủ đề Hội thảo là vấn đề hay và hết sức có nghĩa, thực tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai vận dụng tư tưởng của Bác về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ đề Hội thảo vừa thực hiện kế hoạch năm 2013 của Chỉ đạo 03 nhưng đồng thời cũng thể hiện sự vận dụng và kết hợp hết sức chặt chẽ của việc thực hiện Nghị quyết 04 của Đại hội XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị có sự chia sẻ ý kiến của các đồng chí Tỉnh ủy Cao Bằng cho thấy một cách làm, cách vận dụng rất cụ thể vào điều kiện của Cao Bằng, đây là những bài học mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có thể vận dụng trong từng điều kiện cụ thể. Cần nhận thức rõ, gắn với thực tế đơn vị để thực hiện tốt, xác định rõ trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu… Cần đưa ra chương trình công tác cụ thể, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt vai trò hạt nhân của người lãnh đạo để tạo ra sức mạnh chung của toàn đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tặng quà lưu niệm Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng./.   

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: