Hội thảo “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay”

03/12/2012

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2012), ngày 02 tháng 12 năm 2012, tại tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay”.

Tham gia chủ tọa hội thảo có các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tham dự hội thảo có các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đ/c đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí đại diện cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía Tỉnh ủy Tuyên Quang có sự tham gia của các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thị Bích Việt, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo một số Sở, Ngành, Tổ chức đoàn thể của tỉnh Tuyên Quang.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng, mục đích yêu cầu và nội dung của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; tổng kết, đánh giá thực trạng triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nói chung, về thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ở các đơn vị nói riêng; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang nêu rõ: trong những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trên địa bàn Tuyên Quang đã được quan tâm, xây dựng, củng cố vững chắc. Năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, tất cả các thôn, bản đều có chi bộ đảng, không còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đặc biệt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chú trọng. Do thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ nên tỉnh Tuyên Quang luôn chủ động được nguồn cán bộ trẻ đảm bảo số lượng và chất lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ là cấp ủy viên, đại biểu Quốc hội đều đạt và vượt so với yêu cầu của Trung ương.

Trong Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ là một tư tưởng xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Người. Kế thừa những tinh hoa tư tưởng của dân tộc coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định và luôn nhấn mạnh tới trách nhiệm của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi việc chăm sóc, nuôi dạy cán bộ là việc làm hệ trọng, công phu, vì vậy Đảng phải biết coi trọng, giữ gìn cán bộ cũ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mới, trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, một nhiệm vụ cấp bách của các cấp, các ngành.

Hội thảo đã nhận được 47 tham luận và nghe 9 báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo của các đảng bộ, chi bộ, trung tâm thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang về công tác đào đạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tập trung vào các vấn đề như: tuyển dụng cán bộ; quy hoạch phát triển cán bộ trên phương diện chuyên môn và chính trị; kết hợp giữa đào tạo chính quy theo trường lớp và đào tạo thông qua thực tiễn công việc; kết hợp giữa đào tạo chuyên môn và đào tạo quản lý nhằm mục tiêu vừa có nhà khoa học giỏi, vừa có người làm công tác quản lý thành thạo; và vấn đề gắn công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ trẻ…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: chúng ta hôm nay làm được một việc rất quan trọng, đó là hệ thống hóa lại để làm rất rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Có thể nói rằng, Bác Hồ của chúng ta trong công tác này đưa ra những điều về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hết sức giản dị, nhưng thể hiện tầm minh triết, thể hiện tầm tư tưởng và thể hiện một phẩm chất rất cao đẹp mà ở đó nó kết tụ tinh hoa của trí tuệ, tinh hoa của bản sắc văn hóa, tinh hoa của đặc điểm văn hóa và đất nước và con người Việt Nam. Sự thành công của Hội thảo lần này có vai trò rất quan trọng của Tỉnh ủy Tuyên Quang, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đặc biệt của các đồng chí có mặt ngày hôm nay. Sự có mặt của các đồng chí chính là thể hiện rằng chúng ta đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của sự kết hợp thực hiện chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, nhấn mạnh mối quan hệ của tập thể và cá nhân. Có 2 kinh nghiệm của các đồng chí chúng tôi phải học, thứ nhất là tỉ lệ cán bộ nữ ở Tuyên Quang cao nhất nước, thứ hai là cán bộ trẻ có thành tích rất xuất sắc, đây là điều chúng tôi phải suy nghĩ, và gợi mở cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam phải suy nghĩ trong nhiệm kỳ tới./.

 

Các tin đã đưa ngày: