Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

13/04/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HĐ/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác Đảng năm 2017 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 13/4/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017.

Tới dự lễ khai giảng có TS. Vũ Quang Ánh, Giảng viên chính Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đ/c. Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đ/c Cao Sơn Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế cùng 221 quần chúng ưu tú.

Đ/c Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phát biểu khai mạc tại lớp học   <br>Toàn cảnh lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đ/c Ngô Thị Thúy Nga nhấn mạnh: Lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng các đơn vị, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Mục tiêu của lớp học là giúp những người có nguyện vọng được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam được học tập, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cơ sở đó xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để lớp học đạt kết quả tốt nhất, Đ/c Ngô Thị Thúy Nga cũng đề nghị, các học viên tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm túc nội qui, tích cực nghiên cứu tài liệu, liên hệ với thực tiễn và viết bài thu hoạch hiệu quả; đồng thời ban tổ chức cố gắng đôn đốc và bám sát lớp học, báo cáo tình hình với Ban Thường vụ Đảng ủy ở mỗi cơ quan.

TS. Vũ Quang Ánh, Giảng viên chính Học viện Báo chí và<br>Tuyên truyền thuyết trình tại Lớp học

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 13-17/4/2017, với các nội dung sau: (1) Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (TS. Vũ Quang Ánh, Giảng viên chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng); (2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; (3) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (4) Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;(5) Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng).

Được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm của các đoàn viên Thanh niên và công đoàn viên ưu tú; đồng thời cũng là trách nhiệm của ba Đảng bộ trong công tác phát triển Đảng. Sau khoá học, mỗi đoàn viên thanh niên và công đoàn viên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vận dụng lí luận đã được trang bị vào thực tế công tác và học tập của mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau lễ Khai giảng, các học viên đã bắt đầu học chuyên đề đầu tiên do TS. Vũ Quang Ánh, Giảng viên chính Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: