Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018

19/04/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 10- HĐ/ BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác Đảng năm 2018 của đảng bộ ba cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 19/4/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ ba cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018.

TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học   <br>PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuyết trình tại lớp học

Tới dự lễ khai giảng có PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đ/c Cao Sơn Tùng, Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy Bộ Y tế; đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng 200 quần chúng ưu tú của ba đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy của ba cơ quan, TS. Lê Thị Hải Nam nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đủ của các đại biểu và quần chúng ưu tú của lớp học; đồng thời nhấn mạnh, việc lựa chọn bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Đảng bộ cũng như để đáp ứng những nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng của các quần chúng đoàn viên ưu tú. Mục tiêu của lớp học hướng tới tạo cơ hội cho các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trên cơ sở đó xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Toàn cảnh Lớp học

Để lớp học đạt kết quả tốt nhất, đ/c Lê Thị Hải Nam cũng đề nghị, các đồng chí học viên phải chấp hành nghiêm túc nội qui, tích cực học tập, lĩnh hội được các nội dung bài giảng từ đó hoàn thành bài thu hoạch đạt hiệu quả cao; đồng thời ban tổ chức cố gắng bám sát lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 19-23/4/2018, với các nội dung sau: (1) Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; (4) Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; (5) Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là vinh dự song cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và công đoàn viên ưu tú; đồng thời cũng là trách nhiệm của ba Đảng bộ trong công tác phát triển Đảng. Sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác và học tập của bản thân để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu lắng nghe chuyên đề đầu tiên do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: