Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2015

11/05/2015

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 8/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và kế hoạch công tác năm 2015 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 11/5/2015, tại Hội trường tầng 2, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2015.

TS. Lê Thị Hải Nam phát biểu khai giảng Lớp học   PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ thuyết trình tại Lớp học

Tới dự Lễ Khai giảng, có PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đ/c Lê Ngọc Chính, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Y tế; Đ/c Trần Văn Sơn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế; Đ/c Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng gần 200 học viên là đảng viên dự bị của 3 đảng bộ.

Toàn cảnh Lớp học

Trong phát biểu khai mạc, TS. Lê Thị Hải Nam cho biết: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Bộ Y tế là Đảng bộ cấp trên cơ sở có chức năng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và cấp giấy chứng nhận cho đối tượng là quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết của đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong nhiều năm qua, đảng bộ 3 cơ quan đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng. Lớp học này là một trong những chương trình bắt buộc dành cho đảng viên dự bị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng… để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị nơi mình công tác và học tập. Để trở thành đảng viên có hiểu biết sâu về Đảng, có năng lực, uy tín và có nhiều đóng góp cho Đảng và cơ quan đơn vị thì các đảng viên dự bị không chỉ phải trải qua các lớp học của Đảng mà cần phải tu dưỡng, rèn luyện, học tập nhiều hơn nữa để thành đảng viên chính thức và xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khóa học được tiến hành trong 5 ngày từ 11 đến 15/5/2015. Ngay sau lễ Khai giảng, các đảng viên dự bị đã bắt đầu học chuyên đề đầu tiên do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: