Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

10/04/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 8/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và kế hoạch công tác năm 2017 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 10/4/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017.

Đ/c Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai giảng lớp học   PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuyết trình tại Lớp học

Tới dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đ/c Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đ/c Cao Sơn Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế cùng 153 học viên là đảng viên dự bị của 3 đảng bộ.

Toàn cảnh Lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đ/c Ngô Thị Thúy Nga nhấn mạnh đến vị trí, vai trò công tác giáo dục lý luận chính trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng; học tập là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ đảng viên; tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị Mác- Lê nin nhằm nâng cao hiểu biết về trình độ chính trị mới, hoàn thành tốt công tác Đảng giao phó.

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục lý luận chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và đề xuất những nghị quyết, chỉ thị và tăng cường giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ đảng viên. Trong nhiều năm qua, đảng bộ 3 cơ quan đã thường xuyên tổ chức hiệu quả các lớp học nâng cao trình độ lý luận nói chung và bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới nói riêng nhằm nâng cao phẩm chất năng lực và trình độ lý luận của đảng viên thực hiện theo đúng qui định, điều lệ Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để lớp học đạt kết quả tốt nhất, Đ/c Ngô Thị Thúy Nga cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên mới tham gia lớp học; các học viên thực hiện nghiêm túc qui chế lớp học; tham gia đầy đủ các buổi học tập trên lớp, tích cực nghiên cứu tài liệu và liên hệ với thực tiễn để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất, trở thành đảng viên chính thức để thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khóa học được tiến hành trong 6 ngày từ 10 đến 16/4/2017. Ngay sau lễ Khai giảng, các đảng viên dự bị đã bắt đầu học chuyên đề đầu tiên do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: