Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2015

15/05/2015

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW ngày 8/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, sáng ngày 14/5/2015, tại hội trường tầng 2, trụ sở 1A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2015.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng<br> kết nạp Đảng năm 2015

Tới dự lễ khai giảng có PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam; ThS. Trần Văn Sơn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế; đồng chí Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các giảng viên của lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Minh Tuấn nhấn mạnh: Lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng. Năm 2015, các cấp ủy đảng và tổ chức đoàn thể của 03 Đảng bộ đã lựa chọn được hơn 300 quần chúng là những đoàn viên ưu tú, công đoàn viên xuất sắc để giới thiệu cho các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Vì vậy, mục tiêu của lớp học là nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam được học tập, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và những nội dung cơ bản để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14-18/5/2015) theo các nội dung như sau: (1). Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (2). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung sửa đổi năm 2011); (3). Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy). (4). Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; (5). Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (do TS. Vũ Ngọc Am, chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương giảng dạy).

Tham dự lớp học là vinh dự và trách nhiệm của các đoàn viên, công đoàn viên ưu tú đồng thời cũng là trách nhiệm của ba Đảng bộ trong công tác phát triển Đảng. Mỗi đoàn viên, công đoàn viên sau khoá học sẽ tiếp tục phấn đấu, vận dụng lí luận đã được tiếp thu vào thực tế công tác và học tập để sớm được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: