Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

14/04/2016

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phát triển đảng viên, thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2016.

Đồng chí Lê Ngọc Chính, Phó bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Y tế <br>phát biểu tại Lễ Khai giảng       ThS. Nguyễn Đức Dự, Giảng viên Chính, Học viện Báo chí <br>và Tuyên truyền giảng tại lớp học

Tới dự lễ khai giảng có Thầy Nguyễn Đức Dự, Giảng viên Chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đồng chí Lê Ngọc Chính, Phó bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Y tế; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thúy Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chuyên văn Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy Đảng ủy Bộ Y tế, Văn phòng Đảng ủy Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng 330 học viên của lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đồng chí Lê Ngọc Chính, Phó bí thư thường trực, Đảng ủy Bộ Y tế, nhấn mạnh: Lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng các đơn vị. Năm 2016, các cấp ủy đảng và tổ chức đoàn thể của ba Đảng bộ đã lựa chọn được 330 quần chúng ưu tú là những đoàn viên thanh niên, công đoàn viên xuất sắc để giới thiệu cho các cấp ủy cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. 330 đồng chí có mặt trong Lễ khai giảng là những cán bộ trẻ, là gương mặt tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như các công tác khác của các Đảng bộ.

     

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2016

 

Mục tiêu của lớp học là giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam được học tập, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những nội dung cơ bản để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày với các nội dung sau: (1) Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng); (2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung sửa đổi năm 2011) (ThS. Nguyễn Đức Dự, Giảng viên Chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng); (3) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (TS. Vũ Quang Ánh, Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng); (4) Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Và (5) Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng).

Được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm của các đoàn viên Thanh niên và công đoàn viên ưu tú; đồng thời cũng là trách nhiệm của ba Đảng bộ trong công tác phát triển Đảng. Sau khoá học, mỗi đoàn viên thanh niên và công đoàn viên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vận dụng lí luận đã được trang bị vào thực tế công tác và học tập của mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: