Lễ trao quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Lễ trao quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

23/04/2015

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam(Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.Tham dự buổi lễ có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng Viện Hàn lâm.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, phát biểu chúc mừng và chỉ đạo trong buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đã công bố Quyết định số 283/QĐ-ĐU ngày 9/4/2015 về việc thành lập Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên cơ sở kiện toàn lại tổ chức Chi bộ Văn phòng Viện Hàn lâm. Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm là loại hình Đảng bộ cơ sở, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 05 đồng chí:

1) Đ/c Ngô Tiến Phát, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, Bí thư Đảng ủy;

2) Đ/c Nguyễn Thị Bích Nga, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Phó Bí thư Đảng ủy;

3) Đ/c Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, đảng ủy viên;

4) Đ/c Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, đảng ủy viên;

5) Đ/c Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Y tế, đảng ủy viên.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy đã trao Quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm cho Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng và phát biểu chúc mừng sự lớn mạnh của Đảng bộ cơ sở Văn phòng.Việc Quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng đã đánh dấu một mốc son trong sự phát triển của Chi bộ Văn phòng, thể hiện sự trưởng thành và phát triển của Văn phòng trong hoạt động chuyên môn cũng như trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Năng lực lãnh đạo quản lý của các đồng chí cấp ủy, tổ đảng đã được nâng cao một cách đáng kể. Đồng chí Phó Bí thư kỳ vọng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở luôn chia sẻ với nhau bằng tinh thần trách nhiệm để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm,<br> trao Quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành<br> Đảng bộ cơ sở Văn phòng Viện Hàn lâm   Đ/c Ngô Tiến Phát, Bí thư Đảng ủy Văn phòng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, đồng chí Ngô Tiến Phát, Bí thư Đảng ủy Văn phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Võ Khánh Vinh, hứa đem hết sức lực, trí tuệ đưa Đảng bộ Văn phòng ngày càng phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết lãnh đạo để chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thường vụ Đảng ủy, đặc biệt là cá nhân GS.TS. Võ Khánh Vinh – đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo Chi bộ Văn phòng nay là Đảng bộ Văn phòng.

Buổi lễ đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cơ sở Đảng Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cũng là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Viện Hàn lâm trước trọng trách và nhiệm vụ mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tin tưởng và giao phó./.

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: