Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

23/10/2012

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2012, tập thể và cá nhân Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện các Vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; việc chuẩn bị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo  Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhận được hơn 300 trang văn bản của 67 tập thể và cá nhân gửi về đóng góp ý kiến cho tập thể  và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tập thể lãnh đạo Viện đã xây dựng báo cáo giải trình và Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đã đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 Tại Hội nghị, tập thể và từng cá nhân trong ban lãnh đạo Viện đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận các khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

Các nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của tập thể và từng cá nhân Ban lãnh đạo Viện đã tập trung theo 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Sau 2 ngày làm việc trong bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình, không né tránh khuyết điểm, hội nghị đã làm rõ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện và từng cá nhân Chủ tịch và các Phó chủ tịch trên các tuyến việc được phân công, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Thống nhất đề ra được các chủ trương, giải pháp để thực hiện có hiệu quả 3 vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra đồng thời cũng đưa ra được những kiến nghị với Đảng và Nhà nước về những bất cập trong hoạt động khoa học của nước ta nói chung và bất cập trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội Việt Nam nói riêng hiện nay.

Kết luận Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Linh  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định Hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy trình hướng dẫn. Quá trình tổ chức Hội nghị nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban Đảng Trung ương. Căn cứ theo các yêu cầu, quy định của Nghị quyết Trung ương 4,  Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đặt ra.

                                                        

                                                                                                                                                                       Hải Nam - VPĐU

Các tin đã đưa ngày: