Tin tức hoạt động Đoàn thanh niên
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo
Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập

Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập (10/12/2012)

Ngày 30/11/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập".
Tình nguyện Hè 2012: Vòng tay yêu thương

Tình nguyện Hè 2012: Vòng tay yêu thương (10/10/2012)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam về triển khai phong trào tình nguyện Hè 2012, sáng ngày 28/9/2012 Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT cùng Chi đoàn Văn phòng và Các cơ quan chức năng, Chi đoàn Tạp chí Khoa học xã hội phối hợp triển khai chương trình tình nguyện Hè 2012 với tên gọi “Vòng tay yêu thương” tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
Các tin đã đưa ngày: