Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gửi Thư chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày thành lập Đoàn
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gửi Thư chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày thành lập Đoàn

25/03/2021

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đã gửi Thư chúc mừng tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm đăng toàn văn Thư chúc mừng theo file đính kèm.
Trân trọng !

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: