Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

16/03/2023

Nhằm thiết thực hưởng ứng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 nhân dịp Tháng Thanh niên, ngày 13/03/2023, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn

Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Nguyễn Song Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện Trung ương Đoàn, đại diện của các đơn vị thực hiện tổ chức diễn đàn: Đoàn thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đoàn thanh niên cơ quan Tuyên giáo trung ương, Đoàn thanh niên cơ quan Nội chính trung ương, Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, và Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học cùng 700 đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, học viện trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương.

Diễn đàn gồm hai phiên chính:

Phiên thứ nhất: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực – Xu thế tất yếu không thể đảo ngược.

Phiên thứ hai: Phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Đại diện Đoàn Viện Hàn lâm, đồng chí Bùi Quang Tuấn trình bày Báo cáo tại Diễn đàn

Ngoài vai trò đồng tổ chức, Đoàn Viện Hàn lâm tham gia đóng góp 03 tham luận cho Diễn đàn: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ý nghĩa hiện nay” của đồng chí Nguyễn Ánh Hồng Minh; “Bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam hiện nay” của đồng chí Hoàng Thị Thúy An - chi đoàn cơ sở Viện Triết học và “Những vấn đề đặt ra trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay” do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - chi đoàn cơ sở Viện Xã hội học thực hiện.

Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đã đại diện cho Đoàn Viện Hàn lâm trình bày tham luận nêu ý kiến với những giải pháp thiết thực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham dự Diễn

Diễn đàn là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm cũng như phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh và lan tỏa tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các tầng lớp xã hội.

Thông qua Diễn đàn, đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần tiên phong trong việc việc trau dồi đạo đức, học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiên phong tham gia vào các việc khó, việc mới dựa trên thế mạnh đặc thù trong Đoàn Khối. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên có thể góp phần chung tay xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo đúng phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - ­Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển’’.

Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm tham dự Diễn đàn

Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023).

Nguồn: Văn phòng Đoàn Viện Hàn lâm

Link bài viết Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô: https://tuoitrethudo.com.vn/lan-toa-gia-tri-cuon-sach-cua...

 

Các tin đã đưa ngày: