Đoàn Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Đoàn Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

21/01/2021

Chiều ngày 15/01/2021, tại Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham dự hội nghị tổng kết của đoàn khối các cơ quan trung ương

Tại Hội nghị Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020” của Trung ương Đoàn và Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020” của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhận Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020” của Trung ương Đoàn

Bên cạnh đó, Đồng chí Phạm Quang Linh - Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm cũng vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương đoàn năm 2020.

Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020” của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Linh đã có phát biểu về tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2020, kế hoạch hoạt động của đoàn Viện Hàn lâm trong năm 2021 nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời, đề xuất 1 số kiến nghị đối với lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn của Khối.

Đoàn Viện Hàn lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cũng như sự chỉ đạo sát sao từ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Trong năm 2021, Đoàn Viện Hàn lâm rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các bạn đoàn viên./.

PV

 

 

Các tin đã đưa ngày: