Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

31/01/2024

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/ĐTNK-TCKT ngày 18/4/2023 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối); Kế hoạch số 100-KH/ĐTN-KHXH ngày 03/11/2023 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (BCH Đoàn Viện Hàn lâm) về tổ chức kiện toàn, bổ sung nhân sự và công nhận các chức danh trong BCH Đoàn Viện Hàn lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông báo số 2278-TB-ĐU ngày 11/01/2024 về kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm tại kỳ họp ngày 11/01/2024 về nhân sự kiện toàn BCH, Ban thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm, chiều ngày 30/1/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm nhằm triển khai bước 4 “Tiến hành bầu, kiện toàn chức danh” theo đúng quy định.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đ/c Đỗ Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối), Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối; TS. Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm là Đoàn Thị Thu Hương và Trần Đình Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn thuộc và trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung nhân sự và công nhận các chức danh trong BCH Đoàn Viện Hàn lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 là bước quan trọng. Phó Chủ tịch đề nghị các đồng chí trong BCH Đoàn Viện Hàn lâm phát huy tốt vai trò, thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn nhũng đồng chí vào chức danh Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ.

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thay mặt BCH Đoàn Viện Hàn lâm, TS. Nguyễn Tuấn Anh cho biết, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm, căn cứ vào tình hình thực tiễn bổ sung nhân sự cho Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm, Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm xác định đây là công tác quan trọng trong bối cảnh nhân sự Ban chấp hành Đoàn đang có nhiều sự biến động và đáp ứng hoạt động thực tiễn ngày càng cao. Theo đó, BCH Đoàn Viện Hàn lâm đã thực hiện đúng qui trình và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy. Qua đó, Đồng chí Bí thư mong muốn, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao hoàn thiện bước cuối cùng trong công tác kiện toàn nhân sự BCH.  

Các đồng chí trong BCH Đoàn Viện Hàn lâm tiến hành bỏ phiếu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, trong năm 2023 vừa qua, Đoàn Viện Hàn lâm đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen, nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đoàn Viện Hàn lâm đạt được và mong rằng, Đoàn VASS sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cùng với việc kiện toàn BCH sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích hoạt động chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 đồng chí trong BCH và 01 đồng chí trong Ban Thường vụ. Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thực hiện theo đúng qui định.

Cũng tại Hội nghị, nhằm hưởng ứng khẩu hiệu hành động “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ 2022-2027. Để nâng cao tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, mỗi một tập thể cơ sở đoàn, Đoàn Viện Hàn lâm đã tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua trong triển khai, thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Ngoài ra, BCH Đoàn Viện Hàn lâm đã thông tin chuyên đề sinh hoạt quí 1 năm 2024 bao gồm kế hoạch trọng tâm năm 2024 và báo cáo chuyên đề “Khát vọng hùng cường- Sứ mệnh thanh niên” trong tuổi trẻ Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, BCH Đoàn Viện Hàn lâm đã công bố các Quyết định khen thưởng năm 2023 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Một số hình ảnh trao Bằng khen tại Hội nghị:

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: