Hội thảo Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

26/10/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm (02/12/1953-02/12/2023); được sự đồng ý của Đảng ủy Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 25/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Đoàn Viện) long trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung và của đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm nói riêng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị. Từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao ý thức, vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chào mừng tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc có TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Triết học; PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa; TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng Viện Sử học; TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm.

Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Khối), có sự hiện diện của đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đồng chí Nguyễn Xuân Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Khối.

Về phía các cơ sở Đoàn bạn có: đ/c Đinh Trung Sơn, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đ/c Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thương binh xã hội cùng đại diện Đoàn TNCS HCM Huyện Ba Vì; Đoàn TNCS HCM Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn TNCS HCM Ban Tuyên giáo Trung ương…

Về phía Đoàn Viện, có: TS. Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Viện; TS. Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn Viện cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Viện, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Viện Hàn lâm và sự góp mặt đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành các cơ sở đoàn thuộc và trực thuộc.

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm chủ trì Phiên 1

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Phan Chí Hiếu nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự. Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ cương lĩnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên các thế lực thù địch phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, kỷ nguyên số, Internet vạn vật, mạng xã hội tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn, hình thức mới ngày càng tinh vi, khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới có vị trí, vai trò hết sức quan trọng và là nhiệm vụ cấp bách.

Trong thời gian qua, thông qua việc thực hiện chức năng nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học xã hội cùng với hệ thống chính trị, Viện Hàn lâm đã triển khai cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và đạt được nhiều kết quả cụ thể: Các chương trình, đề tài nghiên cứu của các đơn vị luôn bám sát thực tiễn, phục vụ mục tiêu đổi mới  công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực cho phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Qua đó, Chủ tịch đánh giá cao vị trí, vai trò và tính chủ động của Đoàn Thanh niên chính là lực lượng xung kích, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Bên cạnh đó đánh giá cao ý tưởng và chủ đề của Hội thảo và đây là hoạt động rất thiết thức, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 18 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 TW; Kế hoạch số 119 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW và Kế hoạch số 164 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, Hội thảo còn thể hiện rõ nét vai trò và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan đơn vị vững mạnh.

TS. Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm chủ trì Phiên 2

Để Hội thảo đạt kết quả như mong muốn, Chủ tịch đề nghị, các đồng chí đoàn viên, thanh niên tập trung vào một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, nhận diện rõ bối cảnh, cơ hội và thách thức cũng như công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, nhất là dưới tác động của tiến trình toàn cầu hóa sự bùng nổ của CNTT và các phương tiện truyền thông, các nền tảng ứng dụng  mới của mạng xã hội; đồng thời  tạo công cụ mới để chúng ta có những biện pháp đấu tranh hiệu quả hơn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, nhận diện rõ sứ mệnh, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, thông qua từng hành động, lời nói, việc làm cần thể hiện được vai trò và trách nhiệm của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và khả thi.

Toàn cảnh Hội thảo

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Viện nhấn mạnh, vai trò quan trọng của thanh niên, với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, đã và đang trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong công cuộc vảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn Viện khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên là điều hết sức cần thiết.

Hội thảo nhận được 17 bài tham luận đến từ các Chi đoàn thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, có 06 báo cáo được trình bày, thể hiện các quan điểm, góc nhìn, các kết quả nghiên cứu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các chiều cạnh: không gian mạng, biển đảo, vai trò của kết hợp chuyển đổi số với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò của thanh niên trong việc đấu tranh, phản vác các quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới….

Chủ tịch Phan Chí Hiếu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội thảo

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo góp phần nhận diện và làm rõ nội dung những luận điểm xuyên tạc, sai trái, có tính thù địch về nền tảng tư tưởng, về chủ trương, đường lối của Đảng; chỉ ra âm mưu, thủ đoạn, phương thức tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là tuyên truyền, chống phá qua mạng xã hội, cùng những thách thức và vấn đề đặt ra đối với thanh niên Việt Nam. Đây là những vấn đề hết sức gần gũi với đoàn viên, thanh niên, thể hiện nội dụng mới của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu chụp ảnh lưu niệm với BCH Đoàn Viện cùng đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm

Hội thảo là diễn đàn để các đoàn viên, thanh niên, cán bộ nghiên cứu cũng như các đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan TW trao đổi, thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung và đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm nói riêng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao ý thức, vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Nguyễn Thu Trang

https://nhandantv.vn/thanh-nien-phat-huy-vai-tro-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-d237299.htm

https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nang-cao-y-thuc-vai-tro-cac-nha-khoa-hoc-tre-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-650331.html

 

Các tin đã đưa ngày: