Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

10/10/2017

Trong hai ngày 27-28/09/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 299 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 57 cơ sở đoàn trực thuộc.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn Thanh niên Khối qua các thời kỳ.

<br><br>Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội   <br>Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng trao bằng chứng nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khối cơ quan Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược ở tầm cao, tuyến cuối của Đảng, Nhà nước, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò rất quan trọng không chỉ trong các cơ quan mà trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đến công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước. 

Năm năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối, đội ngũ cán bộ, đoàn viên các cơ quan Trung ương luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Các cấp bộ đoàn trong Khối đã có nhiều đổi mới về tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, phát huy vai trò xung kích, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng có trọng tâm, trọng điểm, để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội. Công tác giáo dục được các cấp bộ Đoàn coi trọng, phương thức giáo dục được đổi mới, các hoạt động giáo dục ngày càng đa dạng, gần gũi, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm; Xây dựng thế hệ thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện, phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; Khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, chủ động tham gia hội nhập quốc tế. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu cơ bản cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ tới. Với những thành tích đạt được, tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là danh hiệu cao quý ghi nhận quá trình cống hiến và trưởng thành với thành tích nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Đoàn của tuổi trẻ Đoàn Khối.

<br>Ban Chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội   Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học<br>xã hội Việt Nam tham dự Đại hội

Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Trần Hữu được bầu làm Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Quyết Thắng và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc giữ chức vụ Phó bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 06 đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Phạm Quang Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên vinh dự trúng cử vào Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

PV

Các tin đã đưa ngày: