Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

05/02/2018

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chi tiết theo file đính kèm.

TT

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ Đoàn

 

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

 

Chức vụ chính quyền

Nam

Nữ

1

PHẠM QUANG LINH

1985

 

Bí thư

Viện Dân tộc học

Tiến sĩ

Giám đốc Trung tâm

2

NGUYỄN XUÂN BÁCH

1984

 

Phó Bí thư

Viện NC châu Phi & Trung Đông

Thạc sĩ, NCS

Trưởng phòng

3

NGUYỄN THỊ HIỀN

 

1985

Phó Bí thư

Viện Kinh tế & Chính trị TG

Thạc sĩ, NCS

Phó Trưởng phòng

4

NGUYỄN TUẤN ANH

1988

 

UV Ban Thường vụ

Viện NC Đông Nam Á

Thạc sĩ, NCS

 

5

NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ

 

1986

UV Ban Thường vụ

Viện NC Đông Bắc Á

Học viên

Cao học

 

6

VŨ THỊ THU HÀ

 

1985

UV Ban Thường vụ

Viện Văn học

Tiến sĩ

 

7

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

 

1985

UV Ban Thường vụ

Viện Thông tin KHXH

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

8

NGUYỄN VĂN LINH

1987

 

UV Ban Thường vụ

Viện NC Ấn Độ & Tây Nam Á

Thạc sĩ

 

9

ĐÀM THỊ THƯ

 

1984

UV Ban Thường vụ

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Thạc sĩ

Chánh Văn phòng

10

NGUYỄN MẠNH AN

1989

 

UV Ban Chấp hành

Trung tâm Ứng dụng CNTT

Cử nhân

 

11

NGUYỄN HỒNG ANH

 

1988

UV Ban Chấp hành

Viện NC PTBV Vùng

Thạc sĩ

 

12

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

 

1986

UV Ban Chấp hành

Viện NC Tôn giáo

Thạc sĩ

 

13

NGÔ HUY BIÊN

1986

 

UV Ban Chấp hành

Viện Từ điển học và BKTVN

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

14

VÕ DAO CHI

 

1985

UV Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Nam bộ

Thạc sĩ

15

15

NGUYỄN VĂN DƯỠNG

1985

 

UV Ban Chấp hành

Văn phòng & các CQCN

Cử nhân

Phó Trưởng phòng

16

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

1990

 

UV Ban Chấp hành

Viện Nhà nước và Pháp luật

Thạc sĩ

 

17

VŨ TIẾN ĐỨC

1988

 

UV Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Tây Nguyên

Thạc sĩ

 

18

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

 

1986

UV Ban Chấp hành

Viện Sử học

Thạc sĩ

 

19

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

 

1990

UV Ban Chấp hành

Viện Xã hội học

Thạc sĩ

 

20

TRẦN ĐÌNH HƯNG

1991

 

UV Ban Chấp hành

Viện NC Châu Âu

Thạc sĩ

 

21

PHẠM THU HƯƠNG

 

1987

UV Ban Chấp hành

Viện NC Con người

Thạc sĩ

 

22

NGUYỄN THU HƯƠNG

 

1985

UV Ban Chấp hành

Trung tâm Phân tích & Dự báo

Thạc sĩ

 

23

ĐINH THỊ THÙY LINH

 

1991

UV Ban Chấp hành

Viện NC Châu Mỹ

Thạc sĩ

 

24

TRẦN THU MINH

 

1987

UV Ban Chấp hành

Viện NC Trung Quốc

Thạc sĩ

 

25

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

 

1985

UV Ban Chấp hành

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Thạc sĩ

 

26

LÊ THỊ NGỌC THÚY

 

1990

UV Ban Chấp hành

Viện Tâm lý học

Thạc sĩ

 

27

PHẠM QUỐC TRÍ

1990

 

UV Ban Chấp hành

Viện KHXH vùng Trung Bộ

Thạc sĩ

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: